Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Armand Carlsen
fikk ildsjelprisen


Armand Carlsen, Oslo Skøiteklubb mottar hederspokalen av Oslo Idrettskrets' avtroppende leder, Rolf Nyhus og nestleder Anne-Britt Nielsen.
(Foto: Svein-Ivar Pedersen)

Armand Carlsen ble hedret med ”Ildsjelprisen” på kretstinget i Oslo Idrettskrets på Idrettshøgskolen lørdag 20. mai.

Kretsting holdes bare hvert tredje år, og prisen henger svært høyt i en organisasjon med 66 idrettsgrener og 400.000 medlemmer.

Armand Carlsen har som medlem av Oslo Skøiteklub hatt frivillige administrative verv i idretten gjennom over 40 år. Han har vært engasjert i alt, fra klubbløp til olympiske leker, og var inntil i år leder for Idrettens samarbeidsutvalg i Frogner bydel.

Armand er født i 1940. Han ble medlem av Oslo Skøiteklub i 1950, og vant datidens største skøyteløp for gutter og jenter – Skoleløpet – i 1952 og 1954.

Etter hvert prioriterte han utdannelsen, og tiden som aktiv skøyteløper tok slutt. Ganske snart tok han fatt på en mangeårig ledergjerning i klubben. Han fikk dommerautorisasjon i 1965, og ble samme året varamedlem til klubbens styre og medlem av klubbens hurtigløpskomite.

I 1968 og 1969 var han medlem av klubbens styre og formann i hurtigløpskomiteen. Som styremedlem var han i en periode i 1971 nestformann i styret. I 1972 tok han igjen over som formann i hurtigløpskomiteen.

Etter en pause på tre år, påtok han seg vervet som klubbens sekretær fra 1978 til 1980, og ble i 1980 valgt til formann i OSK – et verv han hadde i tre år.

Armand ble innvotert livsvarig medlem av klubben i 1983 og æresmedlem i 1985.

Også etter sitt æresmedlemskap har han hatt styreverv i klubben. Han har dessuten medvirket i arrangementskomiteen for flere internasjonale skøytemesterskap og -stevner i Oslo.
Han har fram til i dag vært stevnefunksjonær ved flere titalls nasjonale skøyteløp i OSKs og Oslo-Alliansens regi.

Armand har dessuten lagt ned et stort frivillig arbeid for Skøytemuseet på Frogner stadion, og som leder for OSKs Aldermannsliga, som samler godt voksne tidligere aktive og tillitsvalgte i klubben.

Armand arbeidet i Norges Olympiske Komite/NIF inntil han måtte slutte på grunn av sykdom i 2004. Han hadde ved en rekke sommer- og vinter-OL ledelsen for de administrative rutinene i Norges tropp. Også dette arbeidet har i rikt monn trukket veksler på Armands engasjement som frivillig idrettsadministrator.

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.