Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Konstruktiv samling
på Bardufoss


Kretsen avholdt også høstsamling for de aktive samtidig i Bardufoss. En fin gruppe med ungdom!
 
NSF samlet krets og klubber i Nordnorsk Skøytekrets til utviklingsmøte på Bardufosstun i helgen. Klubbene som deltok var Tromsø, Narvik, Harstad og Skjervøy, og kretsen var representert ved sin leder Heidi Hofsøy Mollan.
 
Forbundet ved bredde og rekrutteringsutvalget (BRU) orienterte om utviklingen i utvalget, blant annet hva som er gjort og skal arbeides videre med. Møteleder Roald Farestveit tok opp temaer rundt dette, status for Nordnorsk Skøytekrets, aktuelle utfordringer, ønsker/mål samt forslag til tiltak og handlingsplan for regionen 2007 – 2011.

Det ble også tatt opp spørsmål rundt dannelse av regionslag, selv om dette lå noe utenfor ansvarsområdet for BRU. Det ser ut til att samholdet blant klubbene er konstruktivt og godt, og vi venter i spenning på resultatet.

Det var stort engasjement blant deltakerne. Inntrykket er at kretsen er inkluderende for alle, klubber og aktive, på tvers av klubber. Det arbeides konstruktivt og godt i kretsen, så BRU ønsker klubbene lykke til i det videre arbeidet.

 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.