Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Tron Espeli gjenvalgt
på ISU-kongressen


Den fem dager lange kongressen avsluttes i Budapest i dag, fredag 30. juni. Norge har vært representert med Terje Andersen, president, Mona Adolfsen, styremedlem teknisk kunstløp, Knut Ludahl, styremedlem teknisk hurtigløp og Morten Almaas, generalsekretær.

Kongressen har behandlet til sammen 318 innsendte forslag i plenum og/eller innen de respektive grener. Internasjonalt lovverk og konkurransebestemmelser trenger kontinuerlig forandring og tilpasning, og kongressen har vært samstemte i de endringene som er gjort. Disse vil i sin tur kreve tilpasninger i tilsvarende norsk regelverk.

Av de viktigste endringene innen hurtigløp kan nevnes:

 • VM allround kan avvikles over tre dager etter avtale mellom arrangør og ISU
 • I jr.VM vil øvelsen lagtempo avvikles på stevnets 3. dag
 • Indre bane på en standardbane skal være 4 meter bred og ytre bane minst 4 meter bred
 • Ingen endring av banemarkeringen (klossene)
 • 100 m. vil foreløpig ikke bli inkludert i mesterskapsprogrammet
 • Fom. 2010 vil det gjelde en øvre aldersgrense på 65 år for overdommere ved ISUmesterskap/OL
 • Det tillates et 5. logomerke på løpernes fartsdress etter nasjonalt forbunds beslutning
 • Det tillates bruk av hjelm i hurtigløpsøvelser

Innen kunstløp kan vi nevne:

 • Kvalifiseringen i VM og Jr-VM er fjernet. Alle deltagere går kortprogram og trekningen skjer etter siste oppdaterte «World Standing»
 • Trekningen av dommere vil skje på høsten. Land som har hatt med utøvere i aktuelle segment året før er med i trekningen, uavhengig av om nasjonen har med løper i inneværende år
 • Det vil ikke lenger være utveksling av dommere fra andre kontinenter til EM. Dette vil også gjelde Four Continents, men her vil det fortsatt være mulig å hente inn dommere fra Eurpa om nødvendig
 • Det vil fortsatt være anonyme dommeravgjørelse i mesterskapene etter at et forslag fra Russland om å fjerne anonymiteten ble avvist
 • Reduksjon i antall løpere i synkronøvelsen fra tidligere 20 til 16

For ytterligere redegjørelser vises til kommende utdypinger og informasjon direkte fra ISUs hjemmeside www.isu.org .

Tron ble gjenvalgt
Kongressen gjenvalgte italienske Ottavio Cinquanta til president. Til visepresidenter ble tyske Gerhard Zimmermann/hurtigløp og kanadieren David Dore/kunstløp gjenvalgt. Som leder for ISUs tekniske komite ble gledelig norske Tron Espeli gjenvalgt. Sverige fikk også sin kandidat inn i denne komiteen, Jan Marmstål. (Tron t.v på bildet, sammen med Jan).

Økonomiske utfordringer
I redegjørelser til kongressen pekte president Cinquanta spesielt på de økonomiske utfordringene framover, idet inntekter fra salg av tv-rettigheter og reklame ikke kan forventes å øke. De finansielle inntekter flater også ut, men er enda betydelige for ISU. Således oppfordret han til en periode med konsolidering og nøkternhet. Den nye OL-øvelsen lagtempo hurtigløp var blitt godt mottatt, og vil bli fulgt med ytterligere interesse videre. Overfor den norske delegasjonen uttrykte han spenning til når vi igjen blir å finne som toppnasjon i hurtigløp, og var gledelig overrasket over at vi ser ut til å kunne få flere innendørs hurtigløpsbaner i Norge.

 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.