Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Norge trenger 200 skøytebaner

Skøytesporten har til nå i liten grad fulgt med på den store utbyggingen av idrettsanlegg i Norge, til tross for at det over hele landet er stor interesse for bruk av skøyter. I dag har vi bare femten kunstisbaner for hurtigløp, og muligens et like stort antall naturisbaner.

Dersom alle som ønsker å drive med skøyteidrett i Norge skal ha reell mulighet til det, trenger vi rundt regnet 200 skøytebaner fordelt jevnt utover landet. Da vil de aller fleste kunne nå fram til en bane til fots, på sykkel eller med kollektivtransport i løpet av 30 min. Alle tettsteder med mer enn 2000 innbyggere pluss de aller fleste med vel 1000 vil da være dekket.

Skal alle tettsteder med minimum 1000 innbyggere og alle bydeler i større byer ha egen skøytebane, trenger vi nærmere 400 baner. I praksis er det så mange tettsteder som ligger så nær hverandre at omkring 200 baner vil være nok med en akseptabel reisetid.

Med vel 100 baner vil vi kunne dekke så godt som alle byer/tettsteder med 4000-5000 innbyggere og mer, i gjennomsnitt vel fem baner pr. fylke.

Til sammenligning er det vel 600 idrettshaller, 117 friidrettsanlegg med fast dekke, ca 850 svømmehaller (i bruk) og 4500 fotballbaner.

I perioden 1988-1998 ble det brukt 2,6 milliarder kroner (statlige spillemidler) til idrettssanlegg. Bare 33 mill kr. gikk til utendørs kunstisbaner. Til idrettshaller gikk det med 611 mill statlige kroner og til fotballanalegg
473 mill.

Fotballforbundets årlige målsetting er 50 kunstgressbaner og 300 ballbinger; noe som vil utløse 160 mill. kr.i statlige spillemidler årlig til kunstgressbaner og ballbingar (2-2,4 mill. kr. pr. kunstgressbane og 200.000 kr. pr binge).

Når en ser på skøyteaktiviteten over hele landet i barfrostperioder og den store tilstrømmingen det er til kunstisbanene, må det være høyst legitimt, for ikke å si høyst berettiget, å ta til orde for 200 skøytebaner, vel ti i hvert fylke i gjennomsnitt. I snitt er det ti fotballbaner i hver kommune.

Politikere og idrettsledere må få øynene opp for det enorme aktivitetspotensialet det er i skøytebaner. Dette må vi våge å snakke høyt og uten beskjedenhet om. Vi er talsmenn for mange hundre tusen som liker å stå på skøyter.

TID FOR IS
Nå er det tid for is. For å realisere storstilt utbygging av skøytebaner, er det nødvendig at mange skøyteinteresserte i bygd og by begynner å engasjere seg aktivt for å få bygd skøytebaner. Når en halv million mennesker og mer følger med på TV-skjermen når det er overføring fra store mesterskap, må det finnes en hard kjerne/gruppe skøyteentusiaster i de aller fleste byer og tettsteder som kan gå i bresjen for skøytebane.

Vi har massevis av gode argumenter: Skøyter er populært, det er stor helsegevinst i skøytetrim. Mange barn er altfor lite i bevegelse. En skøytebane i bygda er kanskje det suverent beste anlegget en kan investere i dersom en ønsker å få mange barn og unge ut og i aktivitet på vinterstid. Skøytebaner er også svært populære sosial samlingsplasser. I tillegg kan energien fra en kunstisbane brukes til oppvarming av bygninger (se «Anlegg/baner» på NSFs nettsider).

MÅLSETTING
Skøyte-Norge bør ha følgende målsetting de kommende årene: 100 skøytebaner med kunstis, minimum ti hvert år, de neste ti årene. På sikt bør vi komme opp i et antall på ca. 200 eller mer. 2-4 anlegg i hvert fylke bør være 400m baner. De andre kan være mindre hurtigløpsbaner. Alle anlegg bør ha stor isflate på innsiden for andre isidretter og allsidig skøytelek.

Dersom skøytesesongen skal være stabil, med minimum fire måneder med is, trengs det kunstisbaner. Bare i det indre østlandsområdet, opp mot fjellet øst for langfjella og i Indre Troms og Finnmark kan man regne med noenlunde skøytesesong på om lag tre måneder med naturisbane.

Skal det være mulig å drive med skøyter som helårsidrett i alle landsdeler, bør det bygges stor skøytehall i følgende byer: Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Disse bør være anlegg for alle isidretter og ikke minst for masseidrett på skøyter. De bør ha is hele året; i alle fall fra september til april pluss en periode med sommeris.

De 100-200 skøytebanene i bygd og by er de aller viktigste anleggene for norsk skøytesport og alle hundre tusener av mennesker i vinterlandet Norge som liker å stå på skøyter. Store skøytehaller vil da komme som en naturlig følge av voksende skøyteinteresse.

Vi har en jobb å gjøre! Norsk skøytesports framtid står ikke og faller ikke verken denne eller kommende vintre med suksess eller fiasko for de beste aktive, men om vi, alle skøyteinteresserte som brenner for skøyteidrett er villig til å står på i hvert vårt lokalsamfunn med anlegg og planmessige rekrutteringsarbeid.


Beregning av behovet for antall baner er gjort v.h.a. oppdatert befolkningsstatistikk fra SSB og gode kart over hver landsdel.

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.