Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Teknikk i fokus på trenerseminaret

En del av trenerseminaret på Hamar handlet om den fysiologiske og metodiske utviklingen generelt og i skøyter spesielt. En annen handlet om den holdningsmessige biten i all utvikling. Hvordan tenker vi og samhandler for å få til utvikling. Dette ble referert i Skøytesport  mandag.

En tredje og like viktig del som ble presentert og behandlet på seminaret var teknikk.

Hans Trygve Kristiansen presenterte noen momenter som han mente var litt forsømt i skøyter de senere årene, og da la han spesielt vekt de grunntekniske elementene i teknikken og hvordan de kan underbygges med gode imitasjonsøvelser. Hans Trygve presenterte først en skisse for grunntekniske elementer, med spesiell vekt på å komme på ytterskjær på langsiden (se presentasjon). Deretter ble trenerne presentert en gruppeoppgave og delt i fire grupper og sendt ut i solskinnet for å komme med sitt syn og forslag på løsninger. Etter 45 minutter ble så forslagene lagt fram i plenum. Her ble det fremlagt mange gode øvelser for å få til en god grunnteknikk. Alle gruppene var enige at disse elementene er svært viktig å lære løperne til før man går mer ”spissfindig” til verks.

Selv en ”nybegynner” som sportssjefen kan se verdien av god balanse, det å komme på ”ytterskjær”/trykk og få skøyta godt under seg når skyvet starter. Trykk mot underlaget er alfa og omega for å skape fart. Er det ikke egentlig dette Chad Hedricks gjør? Han beveger seg hele tiden med tyngdepunktet mest mulig over skøyta. Noen kaller dette ”dobbel push” (egentlig et begrep fra rulleskøyter). En amatør som undertegnede kaller det maksimal ytterfase / trykk gjennom skøyte og god balanse.
 
Mange løpere jeg observerte på sommerisen, er nesten aldri i ytterfasen og ”går i mellom”. For å kunne skape dette trykket, balanse og fart må det grunntekniske ligge på plass. Her er ikke skøyter noe annerledes enn andre tekniske idretter som har samme krav til utførelse av teknikk. Det enkle er det beste. Her trenges ikke masse prat om vinkler og posisjoner; bare kvalitet i øvelsene og ikke minst utøverens egen ”feeling”. Ingen er likt bygd, men grunnprinsippet for å skape god arbeidsøkonomi og fart, er likt for alle.

Jeg regner med at når en slik ”amatør” som meg ”legger” ut om skøyteteknikk blir det liv i leiren og det er kjempepositivt om det blir, så fyr løs.

«Det vi er enige om holder oss sammen og det vi er uenige om bringer oss videre!» (sitat FiAa med flere) – men vi må snakke sammen!

Finn

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.