Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Godt oppmøte og stort engasjement på trenerseminar

I forbindelse med landslagets samling på Hamar inviterte NSF klubber til seminar over to dager med følgende hovedtemaer:

  • Regionssatsing

  • Hva er toppidrett

  • Treningsmetodikk kraft / utholdenhet

  • Utvikling av unge utøvere – en rød tråd

I forkant av seminaret hadde regionsteamet møter hvor fremtiden til norsk skøytesport ble diskutert. Interessen fra to nye regioner ble registrert og drøftet i teamet på første møte. Disse søkerne ble invitert som observatører til dag to.

Styrets beslutning i vår beskriver hvilke regioner som er ønskelig, og denne gangen viste Oslo interesse for å bli egen region i tillegg til at Vestfold og Aust Agder & Telemark ønsker å gå sammen til en region slik styrevedtaket sier. Dette var terminfestet til 2005, men representanter for de aktuelle kretser og klubber er allerede på banen for å se på mulighetene for å få dette til enda tidligere.

Regionsteamet anså dette som veldig positivt, men understreket at det skal foreligge en felles strategiplan og at en region skal ha en viss størrelse geografisk og/eller nedslagsfelt når gjelder folketetthet.

Regionsteamet ga representantene i oppdrag å utarbeide handlingsplaner innen neste regionsmøte den 29. oktober 2004.

Ellers ble uttak, talentutvikling og arbeidsfordeling gjenomgått.

Klubbseminaret
Klubbseminaret ble en suksess med 35 påmeldte trenere begge dager, og det førte med seg gode og friske diskusjoner om norsk skøytesports framtid. Spesielt var det naturlig nok stort engasjement rundt utvikling og rekruttering av løpere.

Sigmund Aasen fra testlaben til OLT hadde et innlegg om treningsmetodikk og krafttrening vs utholdenhetstrening og testing. Sigmund konkluderte med at man bør være kritisk til for mye avansert testing som laktat etc.… For det første er det store individuelle forskjeller, og for det andre kan slike resultat mistolkes om man ikke har det rette kompetanse til å utføre testene. Men viktigst av alt, slik Sigmund uttalte, er at man lett kan få «feil fokus».

– Kvalitet i den daglige treningen er det viktigste. Trenere og utøvere kan meget vel styre trening etter hjertefrekvens, og øktens innhold vil styre mye av hvilken sone man trener i. Spesielt er dette viktig for unge utøvere, sa Sigmund i et meget interessant og engasjerende innlegg som skapte mye debatt blant seminardeltagerne.

Torgrim Tønne tok oss deretter med på en fascinerende visuell reise bakover i norsk skøytehistorie for å sette oss på sporet av hva som er viktig å fokusere på i vårt arbeid med å utvikle nye mestere. Skøyte-Norge trenger en rød tråd i dette arbeidet. Regionsteamet jobber kontinuerlig med dette, og klubbene skal følge opp.

Det var stor enighet om at handling må følge teori og at man gjør det man sier man skal gjøre.

Sportssjefen understreket at godt samarbeid og kommunikasjon er helt essensielt for å få til utvikling og fremgang. Dette må følges opp av den enkelte ved å ta initiativ, søke informasjon og handle på det vi vet er nødvendig og det vi er enige om må gjøre. NSF og regionene skal være kompetansebyggere, mens klubbene og klubbtrenerne er de som følger opp i «førstelinja».

Alt i alt var det meget godt engasjement og oppmøte. NSF vil følge opp med ytterligere storsamlinger og regionene vil lage regionale trenerforum. Forslag til tema og problemstillinger mottas med takk.

Sportssjefen og hans stab takker for en lærerik helg!

Finn


 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.