Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Ny startprosedyre

Som flere nå har fått med seg, har ISU innført nye regler i forbindelse med starten. For det første har man innført i regelverket at det er mulig å arrangere løp over 100 m (eller kortere) med 3 løpere i heatet. Denne muligheten ble faktisk innført foran forrige sesong, men da litt på siden av det eksisterende regelverk i og med at det ikke var kongress før i år, og dermed mulighet til å forandre ordlyden i lovverket. Løperen i midtre bane skal bære gult armbind.

Den store forandringen ligger i at paret (heatet) nå har 1 feilstart. Ved den første feilstarten kalles paret (heatet) tilbake og feilstarten gis til den løper som har begått feilen. Den neste løper som feilstarter blir diskvalifisert, selv om det ikke er denne løper som begikk den første feilstarten. Dette betyr at hvis først indre bane feilstarter og får en advarsel og ved andre forsøk ytre bane feilstarter er det ytre bane som etter denne starten blir diskvalifisert.

Da får ikke denne løper fullføre distansen. Unntaket er på distanser på 100 m eller kortere der starteren ikke behøver å tilbakekalle løperne etter den andre feilstarten, men annonsere diskvalifikasjonen etter at løpet er fullført.

Kongressen ga også melding om at de ville at starterne ikke skulle tillate så mye bevegelse under punktet ”… med vilje er sen til å innta starstillingen…”. I de siste sesonger har en løper kunne bevege seg ganske mye uten at det ble gitt feilstart ved første startforsøk. Disse nye grenser vil bli diskutert og konkludert på det internasjonal starterkurset på Hamar nå førstkommende helg. Det som imidlertid er sikkert er at en mye strammere linje vil bli ført framover.

Det som i tillegg er verd å merke seg er at på krysningssiden skal trenere og ledere befinne seg minst 20 m fra starter og løpere når startprosedyren finner sted. Dette er spesielt viktig på 1.000 m start, hvor ikke bare løpet er kort og dermed viktig for løperne å få en korrekt start, men også hvor startstedet befinner seg der hvor trenere og ledere stort sett står.

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.