Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Trikotkampen

I media de seneste dagene har det forekommet flere oppslag angående de nye trikotene fra Animaton Sport sammenlignet med Nike-trikotene som landslagene benytter. Det er i den forbindelse reist kritikk mot den sportslige ledelsen i forbundet; hvorfor ikke bruke norsk utstyr når dette nå er tilgjengelig, – og som det blir hevdet; med samme eller bedre kvalitet enn det utenlandske.

Da den nye sportssjefen i forbundet kom inn i jobben var han snar med å slå fast at norske skøyteløpere skal ha det beste utstyret som er å oppdrive på markedet. På sommeren / høsten 2004 fantes, så vidt meg bekjent, ikke noe fullgodt alternativ til Nike-trikotene. Burde Aamodt ha satt seg på gjerdet og ventet på et norsk produkt som kanskje kom? Selvfølgelig ikke – dette var fremsynt arbeide fra sportssjefen! Når attpå til sportssjefen, slik jeg forstår det, har tatt forbehold om at Nike-trikoten skal være den beste på markedet for at norske løpere skal fortsette å bruke produktet – ja, da er det vel liten eller ingen grunn til å reise kritikk?

Og så var det dette med kvaliteten – hvilken trikot er best? En forutsetning for å få et entydig svar er å teste begge trikotene, eller alle aktuelle trikoter som finnes på markedet, i samme laboratorium, med samme testpersonell og med den samme løperen / dukken bekledd med trikotene. Det hjelper lite at ressurspersoner med hensyn til testing av aerodynamiske egenskaper fremstår som "vi er best i verden"-typer dersom ikke produktene er testet på likeverdig måte. For å finne den beste trikoten på markedet pr. dags dato er dette med relative forskjeller trikotene imellom det viktigste. Så får de absolutte testresultatene brukes i den videre forskning mot enda bedre produkter. Og det er ikke meg imot om et norsk produkt skulle bli det ledende i utviklingen.

Det er all grunn til å rose både sportssjef Aamodt og landslagstrener Mueller for offensiv holdning når det gjelder å gi norske løpere de beste forutsetningene også med hensyn til utstyr. Aamodt er offensivt ute når det gjelder flere ting, bl.a. et gliprosjekt. Mueller er på hugget når det gjelder å får tilgang på de beste skøytene (les dobbelklapp). Det er ikke bare resultatmessig denne duoen har bidratt. Nå er de på offensiven på flere områder – og der skal norsk skøytesport fortsette å være!

Til slutt et aldri så lite hjertesukk. I forbindelse med trikotsaken: kan vi ane en gryende konflikt mellom forbund og en klubb? Den nye norske trikoten går ofte under kallenavnet "Geithus-trikoten". Jeg bare nevner det….

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.