Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Terminliste

Fint av folk engasjerer seg om kommer med synspunkter på terminlista. Et par kjappe kommentarer til Steen og Finsen angående tidlig NM:
 
NSF satte i fjor ned en utredningskomite som skulle se på NM-programmet, på bakgrunn av at under NM allround i Drammen 2005 stilte ingen av landslagsløperne opp. Komiteen presenterte sin innstilling for Skøytetinget i Harstad, med følgende hovedkonklusjon:

  • Terminlista må legges opp slik at de beste løperne deltar i NM
  • NM-ene må være uttaksstevne for viktige internasjonale oppgaver for å sikre at landslagsløperne stiller

NM enkeltdistanser ble da uttaksstevne for årets første World Cup-stevner, NM allround for EM og NM sprint for VM sprint, med andre ord en optimal programtilpasning mellom uttaksløp og internasjonal oppgave.
 
Tinget sluttet seg til disse prinsippene, og resultatet så vi i vinter: Landslagsløperne stilte alle som en opp i NM. Kommende sesongs terminliste er lagt opp i henhold til dette.
 
En negativ konsekvens av dette er at NM enkeltdistanser blir lagt tidlig i sesongen. Det samme gjør land som Nederland og Tyskland. Årsaken er igjen den internasjonale terminlista. Hvis vi ser på kommende sesongs terminliste, så er den eneste ledige helga for et eventuelt NM enkeltdistanser 24.-25. februar. Dette er ei uke før World Cup-finalen i Calgary, og landslaget planlegger og reise over minst 8 dager før grunnet tidsforskjellen. Hva så med 17.-18. mars? Da kommer vi i konflikt med Oval Final i Calgary, hvor erfaringsmessig mange ønsker å reise. Dessuten er det bare unntaksvis is på norske kunstisbaner i siste halvdel av mars.
 
Det er mulig at Teknisk Hurtigløp har sett seg blind på datoene, så hvis Finsen eller Steen har andre forslag som kan gi det ønskede resultat, vil det bli mottatt med stor takk!

Når det gjelder Steens bemerkning om at terminlista er lagt opp rundt det sentrale Østlands-området, så skyldes det to ting:

  • Vårt nasjonalanlegg ligger der. Når vi har is i Vikingskipet, bør ishelgene etter min mening fylles med konkurranseaktivitet. Et slikt anlegg må brukes mest mulig!
  • Så vidt jeg kan huske har alle ”desentrale klubber” som har meldt seg som villige NC-arrangører de siste årene fått oppfylt sine ønsker, eksempelvis fra Bergen og Trondheim.

Nå er det preliminære terminlisteforslaget lagt ut på nettet (det prøver vi faktisk å gjøre hvert år), og konkrete forslag mottas med takk!
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.