Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Om NSFs debattsider

Etter Morten Henriksens siste innlegg føler jeg som den i administrasjoner som har ansvaret for forbundets nettsider om å komme med noe som forhåpentligvis kan være avklarende.
 
Nettsidenes debattspalte er ikke en spørrespalte, men som navnet sier en debattspalte. Den er åpen for alle synspunkter når det gjelder skøytesporten, og å bidra med innlegg er selvsagt en helt frivillig sak. Jeg har sjekket nettsidene til 12 av våre største særforbund (basket, fotball, friidrett, gym & turn, håndball, orientering, roing, seiling, ski, skiskyting, svømming og volleyball), og ingen av disse forbundene har tilsvarende åpne debattforum på sine nettsider.

Jeg har en mistanke om at dette er et resultat av de utfordringer det moderne åpne informasjonssamfunnet stiller de ulike organisasjoner overfor. Det er et velkjent faktum at et fåtall personer gjennom aktiv debattdeltakelse i et åpent forum kan skape en slags form for ”krisemaksimering” i en organisasjon, og på den måten bidra til splittelse i stedet for samling om felles mål. I tillegg kommer det vanskelige avveininger i grenselandet mellom saklig debatt og det som av enkelte kan oppfattes som personangrep. Her er det viktig å skille mellom debatt (hvor man prøver å få ”motstanderen” til å skifte mening ved å fremføre fakta, argumenter og analyser), og krangel (hvor man for nær sagt en hver pris skal ”vinne” debatten ved aldri å gi seg, og hvor saksargumentene kommer mer i bakgrunnen). Vi skal også vær klar over at internett er et veldig spontant medium, hvor veien til send-knappen bare er et museklikk unna. Mange innlegg blir derfor sendt litt ”for tidlig”, litt mer ettertanke hadde kanskje vært på sin plass. Jeg snakker her selvsagt av egen erfaring. Man må respektere andres meninger hva angår sak, selv om man ikke behøver å være enig.

La meg, etter disse mer prinsippielle betraktningene, for ordens skyld understreke at etter min mening har debattene på dette forum i den siste tiden vært saklige og gode, og derfor vist at et slikt forum har sin berettigelse.

Når vi i nettredaksjonen har valgt å opprettholde vår debattside, så er det selvsagt fordi vi ser en stor verdi i den. Vi ønsker at det skal være høyt under taket i vår idrett, og ønsker at alle skøyteinteresserte, uansett organisasjonsmessig tilknytning, skal få lov å komme med sine meninger i full offentlighet gjennom vår debattspalte. Den blir lest, også av personer sentralt i forbundet, og den kan inneholde viktige og nyttige innspill og ideer, og ikke minst: den er en god illustrasjon på engasjementet i vår kjære idrett. Og kanskje kan det være et forum for markering av personer som er aktuelle som medlemmer i forbundets styrende organer?

Styret i Norges Skøyteforbund skal forholde seg og rapportere til forbundets høyeste organ, skøytetinget, som samles neste gang i Stavanger midt i juni 2007. Tinget er den organisasjonsmessige rapporteringskanalen mellom styret og det organ som har valgt dem. Når det gjelder forespørsler direkte til styret/administrasjonen, enten det er fra enkeltpersoner, klubber eller kretser/regioner, så blir de besvart etter beste evne. Når det gjelder innlegg på forbundets nettsider, så er det selvsagt helt opp til den enkelte å delta i debatten eller ikke. Det viktige er at, for å ta et eksempel, alle involverte (løper, klubb, region, trener) i et uttaksspørsmål blir informert direkte fra de ansvarlige for uttaket. Dette vet jeg skjer både gjennom e-mail og telefon.
 
Styret i Norges Skøyteforbund er frivillige tillitsvalgte, ingen mottar noe som helst lønn for det de gjør, og alt gjøres på fritida. At sentrale tillitsvalgte/ansatte velger å nedprioritere deltakelse i debatter på våre nettsider håper jeg dere debattanter har forståelse for.

Jeg håper ikke dette oppfattes som arroganse, og jeg mener at dette forum fortsatt har sin berettigelse som nettopp et debattforum, selv om man ikke får svar på det man eventuelt reiser av spørsmål. Vi har nylig hatt en meget interessant debatt mellom Henning Hagelund og Terje B. Hansen om dette med fornyelse av skøytesporten (et tema som virkelig hører hjemme i dette forum), en meget viktig debatt jeg gjerne skulle ha deltatt i og videreført. Jeg håper å få tid til det ved en senere anledning.

At Morten H. ikke ble klokere av mitt svar om NIFs klare føringer hva angår særforbundenes forhold til lokaliseringsdebatten omkring OL 2018 får så være. Det er fullt mulig jeg har uttalt meg uklart. NIF ønsker i denne fasen innspill fra særforbundene som går på en faglig vurdering av de ulike arenaprogrammer i de tre søkerbyene. Den videre fremdrift i prossessen kan kort beskrives slik:

  • NIFs utredningskomite fremmer sin innstilling til idrettsstyret i mars 2007
  • Saken behandles av idrettsstyret i april 2007
  • Endelig avgjørelse om evt. norsk søknad av Stortinget høsten 2007
  • IOC bestemmer hvor OL 2018 skal gå i 2010, så vidt jeg husker i farten

Etter min mening bør vårt forbundsstyre (som jeg for ordens skyld ikke er medlem av) behandle saken etter at komiteinnstillingen foreligger, men før idrettsstyrets behandling. Debatten om hvem som skal være Norges kandidat til OL 2018 bør vel ikke starte før man kjenner detaljene i de ulike søkeralternativene? Og selv om Stortinget skulle si ja, så er det en lang vei å gå før vi er i mål som eventuell OL-arrangør i 2018.

Når det gjelder den serie avspørsmål Morten H. reiser, så kan jeg som privatperson bare slå fast følgende: Selvsagt (Henning, du har helt rett, fornuften har ikke helt forlatt meg…) støtter jeg av hele mitt hjerte initiativet til å få en innendørshall i Oslo, OL eller ikke OL 2018, skulle bare mangle! Når det gjelder riksanleggsdebatten, så bør vi selvsagt komme tilbake til den når planene blir mer konkrete enn de er i dag. Det har med viktige ting som publikumskapasitet, forhold for TV/presse, romprogram og ikke minst ferdigstillingstidspunkt (det aller viktigste) å gjøre. Vi har i dag en riksanleggsavtale (som blant annet fastsetter antall isdager pr sesong samt økonomiske forhold mellom NSF og HOA) inngått i sin tid mellom Kulturdepartementet, Hamar Olympiske Anlegg og Norges Skøyteforbund som løper fram til 2010, og den må vi selvsagt forholde oss til.

At jeg personlig mener at Mari Hemmer burde ha fått sjansen til å delta i World Cup-stevnet i Berlin er for så vidt helt uinteressant, det er ikke jeg som har oppgaven med å ta ut våre representasjonslag. Men det illustrerer kanskje et viktig poeng: ”NSF sentralt” er ikke et ”enhodet troll” som mener akkurat det samme i en hver sammenheng, snarere tvert imot. Også innad i forbundet kan det selvsagt være ulike oppfatninger om en rekke spørsmål, derfor er det ofte vanskelig å svare på hva forbundet mener om et bestemt spørsmål (eksempelvis spørsmålet om Norges kandidat til OL 2018), når saken ikke har vært drøftet internt i forkant.
 
Debatt om viktige prinsipper er både viktig og nødvendig i en hver organisasjon. Når avgjørelser er tatt og bekjentgjort, er det en selvfølge at den kan kritiseres og debatteres av personer/organer utenfor de sentrale beslutningstakerne. Men skal vi komme videre må vi være villig til på et eller annet tidspunkt å legge saklig uenighet bak oss.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.