Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

NC og andre nasjonale stevner

Til Petter Reiersens innlegg om juniordeltagelse i NC som kolliderer med andre lokale stevner og dermed ødelegger for deltagelsen, så kan jeg på mange områder dele hans betenkeligheter.

Som det fremkommer av deltagerlisten for NC10, er det nesten ingen juniorer i det hele tatt som deltar på stevnet. Problemstillingen er faktisk ikke isolert til en konflikt NC-stevner mot andre stevner, men en utfordring i forhold til stevner arrangert utenfor Vikingskipet generelt. Med en deltagelse på under 50 løpere og kun én junior som fullfører 10.000 m under gode forhold på Valle Hovin, ble NC10, slik det ble i fjor, et underskuddsforetagende for arrangørklubben. Vi fikk også mange frafall tett opp til stevnet og jeg mistenker flere for ikke å «gidde» å bruke tid på et NC stevne fordi sammenlagtseirene allerede var avgjort.

Jeg tror tiden er inne for å diskutere igjennom hele løpsoppsettet nasjonalt slik at utviklingen ikke blir slik som Reiersen påpeker, at ingen etter hvert ser seg bryet verdt å arrangere lokale nasjonale løp da deltagelsen er så tynn at løpene blir store tapsforetak for de enkelte klubbene og lite inspirerende for så vel løpere som funksjonærer. Jeg tror at vi må tenke nytt og muligens innen de ulike landsdeler lage landsdelsstevner i form av karusell-løp med premiering basert på at man deltar på et minimum av løp gjennom sesongen. Disse løpene bør rettes inn mot løpere opp til jun. B. For NC-løp må det også sette krav til et minimum antall deltagelser (eksempelvis min 8 av 10 løp) før man kan kåres som vinner av NC. Ved også å sette opp relativt flotte premier for sammenlagt resultatene og senke evt. kutte ut premiering for enkeltløp, ville man ut ifra min teori oppnå en større lojalitet til deltagelse på løp utenfor Hamar også.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.