Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Veteran-NM

For noen år tilbake ble det arrangert både allround og sprint NM for veteraner, begge arrangementene med relativt god oppslutning. Så fant noen ”kloke hoder” ut at det var de samme løperne som gikk igjen i disse mesterskapene, og dermed trakk man den raske og enkle slutning at dette ble for mye… et samlende mesterskap fikk være nok.

Dermed ble veteran NM i enkeltdistanser innført. Ordningen ble mottatt med blandete følelser blant allrounderne, særlig av den klassiske allrounder som egentlig ikke hadde noen favorittdistanse, men som likevel kunne klatre opp på pallen takket være sin jevnhet. De typiske sprintere med klare preferanser på 500 meteren, syntes imidlertid at dette var en grei ordning. Det samme gjaldt allroundere med tydelige favorittdistanser som gjorde dem til medaljekandidater.

Oppslutningen om enkeltdistansemesterskapet ble stor, og arrangementet ble et av sesongens desiderte høydepunkt der hele landet var representert med opptil vel 90 deltakere. I de senere år har ASK Skøyteklubb vært fast arrangør av dette mesterskapet, - solid gjennomført på Valle Hovin og med Helsfyr Hotell som naturlig base for løperne.

Så beslutter man på sentralt hold i Norges Skøyteforbund å gjeninnføre allroundmesterskapet som det store – og eneste – nasjonale mesterskapstilbud til veteranløperne. Begrunnelsen var tvilsom og overhode ikke idrettsfaglig fundert. Nei, det bærende argumentet for denne endringen av konkurranseform var at det ble for mange medaljer og altfor mange seremonier under stevnet… stikk den! ASK som nærmest fast arrangør med opsjon på dette arrangementet, skjønte ingenting og de hadde heller aldri klaget på ordningen med enkeltdistanser. Så hvor finner forbundskontoret legitimitet for sitt forslag? I alle fall ikke blant majoriteten av landets veteranløpere.

Underveis har det vært fremmet forslag om å få lagt inn en allround firkamp i enkeltdistansemesterskapet, men dette har ikke vunnet gehør på de respektive Ting der dette har vært satt på dagsordenen. Apropos Skøytetinget, - da forslaget om allroundmesterskap dukket opp på tinget i Harstad i juni 2005, kom det direkte og uforberedt på alle veteranløpere. Hvor mange av dem har direkte tilgang til tingdokumentene, enn si… hvor mange av dem er representert på tinget og kan delta i prosessene i forkant av de vedtak som fattes? Svaret er svært få, og de som er der, er heller ikke nødvendigvis representative for en samlet veterangruppe.

Rent forvaltningsmessig er et slikt saksfremlegg og videre saksbehandling - med respekt å melde - både uklok og klandreverdig. ”Den som berøres, skal høres” er en høyt hevet parole i organisasjoner som hegner om demokrati og deltakermedvirkning. Med bakgrunn i dette burde selvfølgelig Norges Skøyteforbund ha sendt sitt forslag om endring av Veteran NM til et allroundmesterskap ut på høring til alle klubber slik at forslaget nådde fram til dem dette angår, veteranskøyteløperne! En slik høring ville også bidratt til en mobilisering i miljøet i forkant av tinget i Harstad. Når man ikke fulgte en slik saksgang, er det nærliggende å trekke den slutning at forbundskontoret ikke ønsket en slik mobilisering…

Veteran-NM06 - som allroundmesterskap på Valle Hovin – samlet kun 49 deltakere mot over 60 under enkeltdistansemesterskapet på samme bane i 2005. Tidligere mesterskap har jevnt over hatt opptil 30 % høyere oppslutning. Under mesterskapet i år savnet man flere navn som ellers ville vært med og gjort seg gjeldende både sportslig og sosialt. Dermed kan vi også si at vedtaket fra Skøytetinget i Harstad i juni '05 har splittet veteranene som integrert enhet! Er Norges Skøyteforbund tjent med det?

Konklusjon: La allroundmesterskapet i 2005 gå inn i historien som et intermesso. Så møtes hele landets veteranskøyteløpere igjen til enkeltdistansemesterskap med brei og god oppslutning. Innlagt i dette mesterskapet legges en allround firkamp med samme status som mesterskapet for øvrig.

Gode intensjoner er ikke nok, så her må både enkeltmedlemmer, klubber, kretser og regioner sette denne saken på dagsorden og fremme dette som sak ved første anledning. I praksis betyr det allerede til formannsmøtet i juni 2006… og senere i forbindelse med Tinget 2007.

Dessuten bør det fremmes et forslag om etablering av et eget veteranutvalg som et formelt organisasjonsledd i Norges Skøyteforbund. Lederen av dette utvalget bør dessuten være representert i styret i Norges Skøyteforbund. Dermed ligger der også formelle føringer mot ISU og arbeidet med å få implementert veteranskøyteløp i regi av ISU.


(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.