Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Gratulerer med EM-uttaket

Gratulerer med EM-uttaket Maren Haugli, Mari Hemmer og Hedvig Bjelkevig!

Landslaget skal til enhver tid bestå av de beste løperne i landet. Det vil si de som har prestert best i de uttakningsløp/sesong som gjelder.

Landslaget er altså ikke en egen klubb drevet av Landslagstreneren. Det virker ikke som han har forstått dette. En landslagstrener må passe nøye på sin integritet, og akkurat dette stiller flere og flere spørsmålstegn ved. Et godt råd til landslagstreneren er å sørge for å holde nok avstand til de løperne som til enhver tid er med på landslaget. For tett involvering med enkeltløpere kan så tvil om han har den rette objektivitet ved f.eks. uttak.

Landslaget bør i sesongen være åpent for alle, kvalifiserte løpere. Det bør også være slik at landslagstrener og de øvrige myndighetspersoner rundt laget setter sin ære i å skape et inkluderende og trygt miljø. Dette er nødvendig for å få utøvere til å prestere. Det vet sikkert de som har studert idrettsfag. Kanskje har man en jobb å gjøre her? Å sørge for at de som presterer best blir tatt ut til å representere landet og inkludert i fellesskapet på linje med den kjernen av løpere som gjennom sine prestasjoner alltid vil finnes der. Dersom det er slik at prestasjonskravene er så stramme at kun noen få løpere oppnår disse, bør man kanskje revidere kravene – da har man kanskje overvurdert løpernes kapasitet (jfr. tapetsering av pall). Det er lov å bruke sunn fornuft også.

Det skal heller ikke være slik at det er opp til Landslagstreneren å bestemme hvem som skal representere Norge, verken i World Cup. Mesterskap eller på landslaget (ref. Odd Borgersen saken i fjor, Rune Stordal saken i år). Som jeg altså antyder, så er det mange tegn som tyder på at hans integritet i forhold til slike uttak ikke oppfattes å være slik det forventes.

Likeledes blir det feil om Landslagstreneren har for mye å si i forhold til hvilke personer som skal bekle øvrige roller rundt landslaget. Dersom en landslagstrener ikke greier å samarbeide med andre personer enn de han selv velger, bør varsellampene blinke hos de ansvarlige i forbundet.

Situasjonen rundt det som nå skjer rundt landslaget er uholdbar.

- Manglende resultater hos flere av løperne kan skyldes mange ting, men at det bare er sykdom som er årsaken tviler jeg sterkt på. Det nok heller en dårlig blanding av ulike psykologiske, fysiologiske og kulturelle forhold.

- Uttak som strider mot både fornuft, rettferdighet og skøytesportens interesser er ikke bare uheldig – det er totalt uakseptabelt.

- Isolering av de fleste av de beste skøyteløperne i landet i en liten sekt med en karismatisk leder er ikke måten å bidra til den åpenhet og samhørighetsfølelse den lille norske skøytefamilien er avhengig av. Vi vil ikke ha et slikt landslag.

- Ulik behandling av enkeltpersoner som representerer Norge skal ikke forekomme. Dersom landslagsledelsen ikke greier å være profesjonell nok til å takle dette, er det ikke akseptabelt.

Nok er vel egentlig nok. Vi som har opplevd isolerte landslag før og trenere med egne ”revir” på Valle, vet hvor lite utviklende slike regimer er for skøytesporten. Det dreper interessen kjapt og smertefullt.

Oppfordringen går til Terje Andersen og resten av styret i NSF. Slutt å gjemme dere bak uttaksregler – dere vet like godt som meg at det er lov å bruke hodet. Som valgte representanter for skøyte-Norge forventes det at dere tar styring på skøyteskuta og bringer den dit de aktive, foreldre og ildsjeler vil. Bruk de virkemidler som er nødvendig for å stoppe kreftbyllen. Men, gjør det raskt – det er OL i 2010.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.