Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Svar til Eirik Bøkko

Etter min mening har innleggene om EM-uttaket i dette forumet ikke vært verre enn det man burde forvente etter det som skjedde på Geithus like at NM ble avsluttet. Ordet katastrofe kan jeg ikke huske har vært brukt i denne saken. I så fall synes jeg det er noe i overkant. Derimot er det naturlig at folk utrykket harme og sinne - det er berettiget mot dem som står bak uttakskriteriene.
 
Sportssjefen må stå til rette for uttak som følge av uttakskriterier han personlig kanskje er sterkt uenig i. Sånn sett har jeg medfølelse med han og kritikken kan godt være mer rettet mot de som har gått inn for de særdeles strenge uttatkskriterier og mer mot skøytepresidenten selv. Det er uttakskriteriene som er roten til harmen over flere uttak de senere år, noe som naturlig toppet seg etter EM-uttaket på Geithus. Jeg er blant dem som mener at skøytepresidenten med fordel kunne ha vært mer ydmyk etter at uttaket ble endret.
 
Hadde dette EM-uttaket vært det eneste meget kritikkverdige uttaket de senere år ville nok ikke reaksjonene vært så sterke. Så langt jeg kan forstå kom de sterke reaksjonene bl.a. som en følge av at dette uttakket på Geithus kom på toppen av de senere års provoserende uttak. Dersom ikke de særnorske uttakskriteriene oppheves eller blir gjort en god del mildere legges det opp til at det kommer nye krasse protester ved fremtide uttak. Det vil være bedre å begrunne og lettere å forstå reduserte uttak med dårlig økonomi. Jeg tror det er mange som savner en faglig begrunnelse for uttakskriteriene. Finnes det noe forskningsmateriell som tilsier at så strenge uttakskriterier er fornuftig?

 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.