Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Kvinner og norsk skøytesport
– to sider av samme sak

I vinter som i fjor ble det fyrt av noen mer eller mindre velplasserte skyts mot NSF rundt uttak til internasjonale stevner med norsk jentedeltakelse. I sum har kritikken til en viss grad en viss effekt. Jeg velger ikke å nevne dette nærmere eller ta kritikken opp til debatt som sådan. Det jeg ønsker er et forsøk på å sette den norske jenteidretten innen hurtigløp i en slags sammenheng. Det er ikke en enkel oppgave...

En slik tilnærming kan gjøres ulikt. En kan velge å ta utgangspunkt i den internasjonale situasjonen, med det prestasjonsnivået som eksisterer, eller en kan starte med å se på de nasjonale betingelsene for våre jenter som satser på idretten sin. I tur blir utgangspunkt og målsetting det samme;

Norske jenter må bli bedre (internasjonalt). Hemmer og Haugli utgjør ingen kvinnebredde og trenger flere.

«Jentebredden» bør økes. Det vil si; det må til et annet jentefokus i deler av rekrutteringen. Norsk skytesport for jenter må planlegges og tilrettelegges. For jenter.

Både nasjonalt og globalt er norsk skøytesport liten. En liten idrett trenger en sterk leder.

Norsk skøytesport savner og trenger jenter på internasjonalt nivå. Et viktig spørsmål blir hva slags type leder som kan bedre situasjonen. Mye av dagsorden for valgkomitéen innenfor en slik problemstiling blir å lete etter en som er i stand til å "linke" et slags ’ja takk – begge deler’ innenfor en i dag liten ressurs og et trangt budsjett. Å "tigge" penger bør bli en mer verdsatt oppgave for en leder. Er det på tide å lete etter en jenteleder? En som ikke ”bøyer seg” for å kreve sin rett? Er det dags for skøyteforbundet å "avgubbes"? Og hvem har valgkomiteen på blokka si? Snudd litt på hodet; hvorfor er det så få kvinner i norsk idrettsledelse generelt?

Norsk skøytesport har mange utfordringer, kanskje de fleste på jentesiden. Er det på tide at forbundet ”skifter kjønn” og legger til rette for bedre rammebetingelser for jentene våre? Er det kvinnelige lederkandidater som ser for seg en slik rolle? Eller skal de forbli like meningsløse og fraværende tross bred deltakelse på klubb- og kretsnivå?

 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.