Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Kvinner i norsk skøytesport

Christian Steen tar opp et viktig tema der han etterlyser kvinner i administrasjonen der han (etter min egen tolkning) ønsker seg en slags fordelingsnøkkel eller kvotering for deltakelse på landslag og uttak til internasjonale oppgaver. Han kan være inne på noe der. Jeg tok også opp dette i et tidligere innlegg, der jeg sterkt ga uttrykk for at jeg savner et større kvinnelig engasjement som nødvendigvis tar på seg oppgaven å få fram nye jenter til å hevde seg internasjonalt. Hvis vi tar NSFs debattsider som grunnlag for kvinneengasjement, er det sørgelig lite å hente for de av våre jenter som satser på skøytesporten.

Det jeg prøver å fortelle er at jeg savner et bredere engasjement helt fra klubbmiljø, via kretsene, regionene og opp til forbundsnivå. Jeg tror også det må til en nytenking for å få dette til. Jeg har selvsagt merket meg at enkelte klubber er bedre til å få fram talentjenter enn andre. Disse klubbene har helt sikkert også erfart at det må ligge visse kriterier til for å få utvikle ei lita jente til å bli en voksen løper med gode (nok) referanser. Kanskje disse klubbene har noe å lære andre? Jeg antyder også å mene at jenteløperne er der på maskuline ”vilkår” og blir behandlet som ”en av gutta”. Etter mitt syn blir dette helt feil, og av flere årsaker. For det første er jentene få i antall. Når de først presenterer seg som toppen av hva Norge kan by på, blir de likevel holdt igjen slik at mulighetene for internasjonal både utvikling og deltakelse blir skrinlagt og kneblet av en relativ egenrådig landslagsleder og ”sportslig komité”. ”Hemmer-saken” ga her et ettertrykkelig og grelt eksempel på en slik overstyring. Det sier seg selv at uten denne muligheten blir jentene på mange måter ekskludert fra større oppgaver og dermed er og forblir de en kasteball og salderingspost.

Egentlig burde all idrettsadministrasjon være ”kjønnsløs”. Eller må vi oppleve i flere år framover at de få jentene som når opp til et visst nivå også må utgjøre grovarbeidet i sitt eget støtteapparat?


 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.