Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Fylkeskommunens vaklende idrettspolitikk

I en artikkel utbasuneres det fra ulike hold at ”skøyter toppidrett” er med i skoleplanen for Fosen VGS. Når en leser litt lenger nedover må det være noe merkelig og undrende å være en elev som eventuelt hadde tenkt seg til Bjugn for å leve/utdanne/skolere seg de neste tre-fire år. Som denne eventuelle eleven vet, er all betimelig grense for søknadsfrist gått ut og opphørt. Når fylkeskommunen likevel sjonglerer med tidsfrist og andre rammebetingelser, er det virkelig på sin plass med noen kritiske spørsmål. Jeg har hatt flere dialoger med de som har misforstått dette kritiske. Fra mitt ståsted ligger det en utfordring: Er dette en god løsning? Er dette god politikk? Når det i tillegg noteres at den videregående skolen i Bjugn ”tilbyr” ”toppidrett skøyter” - men med et slags forbehold om at dette, slik det kan tolkes, kun gjelder kommende skoleår, begynner det å redusere seg til en ramme med lite innhold. Som et ytterligere usikkert kasus setter skolen et krav om:

”En betingelse for at tilbudet kommer i gang er at det blir nok søkere og at fylkeskommunene elevene kommer fra er villig til å betale gjesteelevtilskudd.”

Kan det uttrykkes mer ”eventuelt”? Alle vet at ordinær søketid er 1. mars. At tilbudet fra skole/fylkeskommune først kommer nå i en en mer ”offentlig” utgave får meg til å stille veldige kritiske spørsmål ved hele ideen. I tillegg opplyses det om at det er mulig å omgjøre sine valg ”til ca 1. juli”. Hva slags omdømme følger slik kommunikasjon? Sjanger klovn/hysteri er nærliggende. I en annen artikkel leses det at skolen stiller med en slags skøyteutdannet lærer, uten at det gjøres rede for noen identitet eller bakgrunn for denne.

Hvilke foreldre sender sine egne på slike høyst usikre betingelser? I Trondheim finnes fra før en videregående skole med ulike vinteridretter som faglig basis (bla. skiidretter og skøyter hurtigløp). At fylkeskommunen velger å støtte to vgs med skøyter som sportslig basis høres jo flott ut. Men det er ikke mer enn tre år siden at Heimdal videregående skole nesten ble nedlagt. Jeg velger å kalle dette en lite veloverveid politikk fra fylkeskommunens side. Historikken synes å være gjenglemt. Men det er i tillegg et eksempel på en total mangel på idrettens framtid og ditto svakhet og et dårlig-godt eksempel av mangel på kommunikasjon mellom idrett og samfunn.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.