Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Siste ord

Det forundrer meg en smule at det vises såpass interesse for mine meninger om ryddigheten i saken angående EM-uttaket, spesielt i og med at vi alle ser ut til å være tilfredse med det endelige resultatet. De 20 første innleggene i denne debatten – på dette nettstedet – gikk nesten alle ut på å vise størst mulig forakt og ergrelse ovenfor de personene som var satt til å gjøre et kvalifisert uttak etter spilleregler andre hadde bestemt. Det var dette, sammen med ordbruk, mistenkeliggjøringer og mangel på saklighet, som fikk meg til å reagere. Ingenting av det jeg har uttalt i så måte er noe jeg angrer på.

Det jeg nå i ettertid ser at jeg kanskje var litt snar til å fastslå var min rolle som leder i Buskerud Skøytekrets i lignende saker som eventuelt måtte dukke opp. I alle fall burde jeg uttalt meg noe klarere angående akkurat dette. Jeg mener fortsatt at løperens egen klubb er den nærmeste til å føre en slik sak – dernest regionen. I Buskerud har vi nemlig organisert oss slik at region Furumo har det sportslige ansvaret for de løperne som er på et slikt nivå det her er snakk om. Kretsen bidrar økonomisk til regionen, men ellers er ansvaret i stor grad overlatt regionledelsen og regiontreneren. Dernest er det åpenbart at jeg personlig, med nære bånd til en løper på landslaget, i utgangspunktet er lite habil til å føre en slik sak. Men kretsstyret har andre som selvsagt kunne være leders stedfortreder. Hvis jeg senere skulle komme i en mer habil posisjon som leder av skøytekretsen ville jeg – som før sagt – uansett ikke gått til media, men på en saklig og ryddig måte henvendt meg direkte til NSF. Og jeg hadde ikke sett det som en naturlig del av en slik henvendelse og sendt en kopi til Morten Henriksen eller andre av de ivrigste kritikerne av de som for tiden styrer norsk skøytesport. Så får Henriksen og andre mene hva de vil om det. Jeg kommer i alle fall ikke til å delta i noen persondebatt når det gjelder uttak til landslag og representasjonsoppgaver, jeg regner faktisk med at de fleste kan ha en viss forståelse for det. Det ene unntaket får være min støtte til Mari Hemmer. Hvis jeg ikke hadde vært spesifikk på nettopp denne støtten er jeg stygt redd for at jeg – i likhet med et par andre – hadde blitt tillagt motiver av det mer subjektive slaget.

Med dette anser jeg denne debatten som avsluttet fra min side.

PS! Kommer for øvrig til å følge spent med i den debatten som åpenbart snart kommer: Hvorfor er ikke alle landslagsløperne med i sprint-NM i Bergen førstkommende helg? Selvfølgelig burde alle disse løperne stille opp i alle klubbmesterskap, kretsmesterskap, NC-stevner og NM som arrangeres gjennom hele sesongen. I tillegg forventer vi selvfølgelig at de skal hevde seg helt i toppen i alle WC-stevner og alle internasjonale mesterskap som arrangeres. Om dette siste er fleip eller fakta fra min side? Prøv og gjett! Svar på denne lille gjettekonkurransen kan imidlertid ikke påregnes.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.