Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Kunstisbaner og intelligent ungdom

Undertegnede har vært skøyteentusiast gjennom 50 år, i over 30 vært medlem og bidragsyter til WSSSA (Skøytenytt) og de siste 15 år vært knyttet til administrative oppgaver i Hordaland og Bergen, bla 3 år som kretsleder.
 
Først og fremst har jeg stelt med stevner, både planlegging, gjennomføring og ikke minst vært stevnespeaker, en aktivitet jeg synes har vært svært morsom og interessant.
Den tidligere sprinter og nåværende trener Ivar Sletsjøe hadde 13.02.2007 etter min mening et oppsiktsvekkende innlegg om anleggsutbygging og ikke minst om ungdommens innstilling til deltagelse i stevner på utendørsbaner som jeg finner det merkelig at ingen ansvarlige ledere fra noen av de større ”utendørs”-klubbene har kommentert. Det kom riktignok samtidig med en av de opphetete debattene om World-Cup- deltagelse. Kanskje er det forklaringen på den manglende reaksjon. For mitt eget vedkommende gikk det litt i glemmeboken inntil Ivar Sletsjøe de siste par ukene kom med 2 nye innlegg om ”tidsriktige” anlegg.
 
Når det gjelder anleggsutbyggingen tror jeg det er enighet om at det er viktig å få flest mulig baner under tak. Så langt følger jeg Ivar Sletsjøe. Jeg kan forsikre om at det også i Bergen arbeides hardt for å få dette til. Men når Ivar Sletsjøe med fullt alvor synes å mene at å bygge flere utendørsbaner er bortkastet for rekrutteringen og til og med går langt i å karakterisere det som tull fortsatt å basere sportens utvikling på utendørsanlegg, synes jeg han er på ville veier. Vel kan jeg som bergenser underskrive på at værforholdene denne vinteren har vært mer enn vanskelige for de aktive, men tross alt er det en utendørsidrett vi driver. Med en kostnadsramme som er stort sett er rundt det 10-dobbelte av en utendørsbane kan vi aldri selv i vårt rike land regne med å få nok innendørsbaner til å dekke behovet. (Hvis vi får det, vil det være noe alvorlig i veien med rekrutteringen). Vi må derfor selv om vi kanskje alle ønsker å trekke innendørs fortsatt leve med våre lunefulle klimatiske forhold. Entusiastene som nå er i ferd med å realisere kunstisbanen på Atlanten i Kristiansund, må lure på hvilke konklusjoner de skal trekke ut av Sletsjøes argumentasjon.
 
Så til det som virkelig fikk meg til å sperre opp øynene. Ivar Sletsjøe argumenterer for hvorfor NC-stevner utenfor Hamar har så tynn deltagelse. Hele hans rekke av argumenter går ut på at vi har en ”samling frisk og intelligent ungdom”, som har det til felles at de ønsker å gå fort på skøyter. Iflg Sletsjøe har disse også til felles ” at de beklageligvis ikke for enhver pris melder seg på alle skøyteløp som de ”voksne” har planlagt”. Så har han et avsnitt som lovpriser Sandefjordløpet, hvilket sikkert er fortjent nok. Så vidt jeg forstår Ivar Sletsjøe er det eneste saliggjørende for en skøyteløper å gå fortest mulig, dvs at en løpers suksess nærmest utelukkende tuftes på hans eller hennes til enhver tid gjeldende personlige rekorder. Har Sletsjøe ingen sans for at selve konkurransen kan være viktigere enn det å gå fort? Er det fordi det bare er tull å gå stevner utendørs at Norges innsats i junior-VM ble som den pleier å være: Total fiasko!
Både Christoffer Rukke og Fredrik van der Horst har gått svært fort denne sesongen, og det er gledelig, først og fremst fordi de viser stort potensiale for fremtiden. Men samtidig har de ”nakne” fakta for deres viktigste stevner, nemlig totalplasseringen i sprint-og junior-VM vært elendige. At det for Christoffers vedkommende skyldtes fall (som i sprint-VM også medførte diskvalifikasjon) burde i denne sammenheng være en mager trøst.
 
Det som likevel fikk meg til ta PC-en fatt var den arrogante holdning som Sletsjøes innlegg avspeiler i forhold til oss som har vært aktive de siste årene for å gi ”den intelligente ungdommen” best mulig forhold å konkurrere under utendørs. Vi håper og tror også at vi gjennom våre arrangementer har bidratt med en sosial ramme som utøverne har satt pris på. Når jeg i denne sammenhengen sier ”vi” mener jeg faktisk alle oss som har bidratt til NC og NM utendørs i de seneste årene. Ivar Sletsjøe kan ha et poeng i at det burde vært større insitament for å delta i NC i form av ikke minst sammenlagtpremier, men det er heller ikke enkelt for et så fattig forbund i en så fattig idrett som hurtigløp. På vegne av ”oss” arrangører føler jeg meg tråkket på tærne av Ivar Sletsjøes innlegg. Ikke minst når han avslutter med: ”Mottoet må være at vi alle må lære å lytte til disse ungdommene som melder seg på skøyteløp i Vikingskipet, det er tross alt de som har rett.” Mon tro om arrangørene på Furumo, på Risenga, på Leangen, på Savalen (eller er dette en ok bane etter Sletsjøes definisjon?), i Tromsdalen, i Arendal og på Slåtthaug er enig i dette. Hvis dette er ungdommens mening, er det ikke da Sletsjøes plikt å motvirke dette ved å argumentere for deltagelse i løp utendørs istedenfor å nærmest latterliggjøre oss som fremdeles forsøker å gjøre det beste ut av de fasiliteter vi har til rådighet?
 
Det er mulig jeg fullstendig har misforstått Ivar Sletsjøes poenger. I så fall beklager jeg dette. Men da må Sletsjøe forsikre meg om at jeg har feiltolket hans budskap. Jeg ser frem til at Ivar Sletsjøe til vinteren sier til sine elever: ”Til helgen er det NC i Bergen. Der må vi selvfølgelig reise for å støtte et av de mest levende skøytemiljøene i Norge. Selv om dere ikke kan regne med å sette perser, blir det sikkert en interessant konkurranse”.
 
Ellers ønsker jeg alle skøytevenner en god vår og sommer. Til Ivar Sletsjøe kan jeg si at jeg ønsker ham lykke til med trenergjerningen uansett holdninger til utendørs baner.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.