Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

OL 2018 – distriktspolitikk
eller idrettspolitikk?

Etter å ha sett politikere og idrettstopper brake i sammen i to TV-diskusjoner om valg av norsk søkerby til OL 2018, samt alle kommentarene som kommer inn fra publikum, klarer jeg ikke å sitte rolig å la det hele være ukommentert. Aktiv Skøyteklubb og undertegnede har engasjert oss i OL 2018 og sterkt promotert Oslos kandidatur, ikke fordi vi er så opptatt selve OL isolert sett, men på grunn av hvilke positive langtidsvirkninger dette vil få for skøytesporten. Så kan man selvfølgelig kritisere oss for å være selvopptatt og ute etter å mele vår egen kake, men dette må sees i et større perspektiv. La oss først konstantere det faktum at man ikke rekrutterer det antall utøvere til skøytesporten som er ønskelig og at man ønsker å gjøre noe med det. Det krever langsiktig planlegging og noen klare forutsetninger må være til stede.

1) Man må ha arenaer hvor sporten kan utøves
2) Man må ha klubber og ildsjeler som kan organisere aktivitetene
3) Man må ha enkel tilgang på utstyr

Dett er tre viktige forutsetninger for rekruttering. Utover dette er det selvfølgelig en rekke andre forhold som påvirker sportens fremtid, men la oss først fokusere på disse områdene.

Vi må lage en landsomfattende samordnet anleggsplan ref. hva fotball har gjort i forhold til kunstgress og ballbinger. Her må man tenke lavkostmodeller for distriktene, få frem fordelene med varmegjenvinning osv., distriktsvise-, regionsvise og riksanlegg. Et godt fungerende kunstfrosset anlegg trenger ikke å koste så mye mer enn en kunstgressflate så vi snakke rikke nødvendigvis om kjempeinvesteringer. Dette må sammenfattes i en enkel kommuniserbar form og så må man starte en storstilt landsomfattende kampanje for opplegget. Presentere det i presse og media og ikke minst for lokale politikere og idrettsorganisasjoner. Det er i denne sammenhengen vi i Aktiv Skøyteklubb spesielt har engasjert oss i forhold til OL 2018 fordi vi mener at riksanlegget for skøyter må ligge i Oslo. Her kan man forsvare å drive et skøytesportens kraftsenter som skal være til glede for hele nasjonen. En beslutning om et slikt anlegg vil ligge nærmere i tid med Oslo som norsk søkerkandidat. At man også parallelt skal jobbe for et regionsanlegg i Nord-Norge, et i Midt-Norge, og et til to i Vest er like selvfølgelig, men et anlegg i den dimensjonen som et OL vil kreve vil for alle utenom Oslo bli et nytt Vikingskip og da vet vi hva det blir, et nytt spøkelsesskip.

Dernest må man jobbe på det organisatoriske. Røyke ut alle ildsjelene og få de på banen (isen) og bygge opp et lokalt skøytemiljø rundt det anlegget man blir tildelt. Sette i gang skøyteskoler, jobbe mot skoler og lokalmiljøet. Virkelig lage et reelt alternativ til fotball og de andre dominerende lokalaktivitetene. Her kan man jo trekke lærdom av de mange velfungerende lokalmiljøene, hva har Båstad gjort, hva har Gol gjort, hva har Hol gjort, hva har osv. gjort.

Til slutt bør Norge sørge for å lansere Folkeklappen. En billig nybegynner klappskøyte med en prislapp på under 500,- og som selges hos ”alle” sportsforretninger og som er så billig at alle skøyteskoler kan investere i et stort antall. Jeg er helt overbevist om at det er mulig å produsere en slik skøyte, men vi må få opp et betydelig produksjonstall og da trenger vi arenaer og organisering av aktiviteten, altså snakker vi om tre avhengigheter.


(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.