Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Challengers' Cup

Hva var tanken bak Challenger’s Cup – styrer denne tanken uttakspolitikken?

Tanken bak Challengers' Cup slik jeg forstår det er å få til en spisset, internasjonal konkurranse for løpere som ikke kvalifiserer seg til WC. Tidskravene som gjelder for deltagelse kommer tydelig fram i presentasjonen av Challengers' Cup. Det kommer også fram at alle deltagerland har rett til minst to deltagere selv om disse ikke har oppnådd kvalifiseringstidene. Tanken bak denne rettigheten tenker jeg er at løpere som ikke har klart tidskravene fordi de ikke har gått innendørs, kommer fra ”nye” skøyteland hvor kvaliteten på løperne fortsatt er lav etc. skal inkluderes i konkurransen. Den bakenforliggende tanken er vel at vi ønsker at skøytesporten skal utvikles i flere land og at det å møte løpere fra større skøytenasjoner vil gi inspirasjon. Videre kommer det klart fram at hvert deltagerland kan stille med åtte løpere som har klart tidskravene pr. distanse. For en mulighet dette er! Hvorfor har man valgt å sette deltagergrensen så høyt? Jo, det tror jeg er fordi det er mange gode skøyteløpere i blant annet Norge og ikke minst Nederland. Tanken bak denne deltagergrensen tenker jeg er å inkludere flest mulig skøyteløpere, junior B så vel som snart veteran 1, som holder et høyt nivå i konkurransen.
 
Hvorfor har NSF da valgt å utelate løpere som undertegnede, som riktignok har blitt 28 år gammel, men som har mer motivasjon enn noensinne, en utvikling som går i riktig retning og som gjennom hele sesongen har prestert jevnt og godt, sågar like godt, eller bedre enn noen av de uttatte? Hvorfor har NSF da valgt å utelate Kjetil Stiansen som har kommet som et skudd på 1500 m i år? Hvorfor har NSF da valgt å utelate Karine Udahl som har gjort under 42.00 på 500? Hvorfor har NSF da valgt å utelate Preben Kristiansen som har kommet sterkt tilbake i år og gjort flere løp under 7.00? Hvorfor har NSF da valgt å utelate Morten Stordal som etter en sterk sesongavslutning i Oval Finale forrige sesong har prestert godt også denne sesongen? Flere kunne vært nevnt, men undertegnede mener at poenget bør være rimelig klart presentert for de(n) som er ansvarlig for uttak i NSF. Kvalitet er utelatt. Spørsmålet undertegnede stiller seg er om retningslinjene for uttaket henspeiler det som kan sees på som en tankene bak Challengers' Cup, nemlig inkludering?
 
Det er for undertegnede uforståelig at NSF ikke benytter seg av muligheten til å stille med åtte løpere eller løpere som har klart tidskravet i helgens konkurranse? De uttatte løperne må etter det undertegnede erfarer betale en egenandel på 1000 kr i forbindelse med Challengers' Cup. Dermed faller det økonomiske argumentet til ikke å la flere delta i grus. Hadde undertegnede fått delta, hadde han selvsagt dekket kostnadene selv. Det var jo også på den måten en del løpere fikk starte i WC i fjor.
 
Avslutningsvis vil jeg rose de folkene som har kommet opp med ideen om Challengers' Cup – det er en god idé. Tiden vil vise om konkurransen blir en suksess. At personen(e) bak uttakspolitikken endrer sitt syn på denne, fra ekskludering til inkludering, tror jeg vil bidra til at Challengers' Cup blir en suksess, en kvalitetsheving blant norske skøyteløpere og ikke minst en hyggeligere interaksjon mellom forbund og klubb og løpere.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.