Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Stein i glasshus?

Det er med interesse jeg leser Erik Bøkkos innlegg i etterkant av Mari Hemmer saken. Interessen knytter seg til flere forhold:

1) Bøkko er, som han selv poengterer, formann i Buskerud Skøytekrets. Han er således en av de personene som, i forbindelse med kontroversielle uttakssaker som angår løpere innenfor Buskerud skøytekrets/Region Furumo burde stå i fremste rekke og banke på hos forbundsledelse og landslagsledelse. Bøkko skriver jo selv: ”Hadde dette vært en løper fra min krets, der ikke først klubben hadde forsøkt å hjelpe løperen ved å ta kontakt med NSF, hadde jeg som kretsleder måtte tatt dette opp. Men ikke gjennom ulike utspill i media, slik enkelte tydeligvis mente var den rette resepten”. I sammenheng med dette kan undertegnede ikke se å ha funnet noe spesielt engasjement fra herr Bøkko i Rune Stordal-saken. Dette er jo merkelig da dette er en løper fra Bøkkos egen krets. Og, selv om Geithus IL selv tok saken opp med NSF, ville det være naturlig med litt engasjement fra Buskerud Skøytekrets for å få med en åpenbart kvalifisert løper fra egen krets på landslaget. Det ville vel kanskje også vært naturlig med et visst engasjement underveis i Mari Hemmer-saken, ikke i etterkant?

2) Bøkko hevder at ”EM-uttaket for jentene fikk en rettferdig og lykkelig slutt”. Men det har han bare delvis rett i. Følger egentlig Bøkko med på hva som skjer i kulissene? Han burde stå såpass nær miljøet at han kan se hvem som inkluderes og hvem som ekskluderes. Hvor er Mari Hemmer når resten av EM-laget er i Davos? Jeg regner med at Bøkkos svar vil være et politisk korrekt ekko av et argument fra landslagsledelsen om at denne turen er en del av en plan, utarbeidet gjennom en demokratisk prosess i NSF, og planlagt for lenge, lenge siden. Selvsagt inkluderer den kun landslagsløpere. Mitt neste spørsmål vil uansett være: Er ikke Mari Hemmer en landslagsløper når hun er uttatt på EM-laget? Bør hun ikke da være med landslaget frem mot EM, uansett? Inkluderer den demokratiske prosessen Bøkko henviser til et bevisst valg av å opprette et landslag som et fabrikklag med faste løpere?

3) Når det gjelder integritet, så var det undertegnede som nevnte dette i et tidligere innlegg. Jeg ønsker å presisere at landslagstrenerens integritet ble trukket i tvil i fjor i forbindelse med valget av Øystein Grødum fremfor Odd Borgersen til EM-laget. Det var den landsdekkende pressen som stilte spørsmålstegn ved dette. Slik sett er spørsmålet ikke nytt, i ikke noe jeg har funnet på. Jeg vil derfor opprettholde min påstand om at integritet er et absolutt ”must” for alle personer som har med landslaget å gjøre. Men, som Bøkko riktignok hevder, han kjenner landslagstreneren og apparatet rundt ham godt,og synes dette er folk med den integritet man kan forvente. Ok, la oss håpe det er slik Bøkko, og at Mari Hemmer i EM blir behandlet 100% likt med Maren Haugli, ikke slik hun er blitt behandlet tidligere, og senest under WC i Herenveen. Her reagerte selv utenlandske tilskuere på forskjellsbehandlingen. Flaut å lese om slikt.

4) Når det gjelder ordbruk, så kan man vel ofte oppleve at valg av uttrykk vil helle mer og mer over mot det provoserende, jo større overtramp ”publikum” mener å registrere. Det er også vanlig at debatter med engasjerte mennesker tar litt av. Det er selvsagt ubehagelig for personer som føler seg truffet av flengende kritikk, uttrykt på en engasjert måte. Men jeg mener at det må man tåle når man har begått åpenbare overtramp. Jeg tror ikke Bøkko har rett når han for enhver pris skal ha debatter som Mari Hemmer saken inn i et politisk korrekt mønster. Jeg tror derimot på takhøyde og engasjement. Da får man heller tåle litt – det er en del av prosessen. Jeg tror også at man ved å stille spørsmål og engasjere seg kan bidra til å korrigere en kurs man ser er feil. Og ikke minst Erik Bøkko – det er mange engasjerte skøytevenner som har klappet meg på ryggen og bedt meg fortsette å skrive, og det skal jeg gjøre, men neppe politisk korrekt.

Godt nyttår, skøytevenner!


(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.