Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Om anlegg for utøvelse av skøytesport

At tilgang til anlegg er vesentlige for utøvelse av skøytesport er udiskutabelt. Men, debatten som har gått en stund her på sidene pirker etter mitt syn bare i overflaten av et generelt anleggsproblem. Jeg ønsker ikke å gå inn i debatten om store og små skøytehaller, til det er jeg såpass enig med Henning Hagelund at jeg gjør hans ord til mine. Vi trenger skøytehaller i alle de største byene og for øvrig kunstisbaner jevnt spredt over det ganske land.

Men, i tillegg trenger vi sommeranlegg også. Norges Skøyteforbund har flere grener enn hurtigløp under sine vinger. Kunstløp og kortbane vil nå få sitt velfortjente og dypt savnede anlegg på Frogner, ikke all verden, men en begynnelse til en utvikling kanskje, slik Valle Hovin var det for hurtigløp i sin tid. Det er nå opp til klubbene i Oslo-regionen å legge strategier for hvordan disse to grenene skal kunne utnytte den muligheten man her gis. Oppfordringen er å starte dette arbeidet nå, ikke å vente til anlegget er ferdigstilt. Det er nok av andre idretter som vil gripe enhver mulighet til ekstra halltid, så vær rede når starten går!

I tillegg til disse to isaktivitetene organiserer NSF også rulleskøyter. Anleggssiden her må sies å være et sorgens kapittel med noen få, hederlige unntak. For eksempel har ikke hovedstaden noe annet egnet rundbanealternativ enn idrettshøyskolens bane. Denne er slitt, vedlikeholdes ikke og er belagt av mange idretter (alpint, ishockey, bandy...) som benytter rulleskøyter til trening. Populariteten tyder på at det er et stort behov for rulleskøyteanlegg i Oslo. Det skulle ikke forundre meg om trenden er den samme i de fleste byer, og slik sett så tror jeg det finnes et potensial for rekruttering til alle skøytegrenene som man ikke har sett omfanget av.

Et av NSF sine viktigste oppgaver fremover må være å sørge for å gå i bresjen for en storstilt satsing på utbygging av anlegg. Her vil man kunne kjøre flere prosesser i parallell med målsetning om å få på plass egnede tumleplasser for små og store skøyteløpere, med og uten tak, hjul og musikk. Sett i gang og etabler samarbeid med klubber, kommuner, bedrifter og organisasjoner!

Vedlagt er et bilde fra rulleskøytebanen ved Norges Idrettshøyskole. Da vi kom for å trene en vakker dag i april måtte vi bruke en time med kost for å bli kvitt det meste av grusen først. Årsaken ser dere her. Henning Hagelund med kost poserer foran grushaugene som er plassert på banen. Det er ikke så veldig merkelig at vi ligger et lite hakk bak våre konkurrenter!
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.