Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Kommentar til Rugsveen og Stenberg

Det er selvsagt synd at Henning Rugsveen ikke ønsker å komme med flere innspill, og at han oppfatter stemningen blant de han oppfatter som styrende i norsk skøytesport som negativ til nytenking og tilrettelegging for en annen virkelighet enn 60- og 70-tallet.

Min kritikk av Rugsveen går ikke på innspill om utvikling, men på hans spissformulering som inkluderte navngitte, aktive skøyteløpere, samt en uttalt forakt for eldre utøvere som velger å bruke fritiden sin til å trene seg selv og andre, samt lede skøyteaktiviteter rundt omkring i landet. Jeg mener også at om Rugsveen tenkte seg litt om, så vil han se at de som tar til motmæle i dette forumet ikke er førende for utviklingen i norsk skøytesport i dag. De som er det sitter i styret i NSF og er ansatt i forbundet.

Du er altså velkommen med kritiske innspill, men ikke på en måte som kan virke sårende for enkeltpersoner. Når det gjelder Rugsveens spekulasjon om mine evner som daglig leder for en skøytehall, så er og blir dette spekulasjoner. Mer istid i Vikingskipet og flere skøyteløpere fra Hamar blir det i alle fall ikke av en slik holdning fra pressen, og det er synd.

Når det gjelder Vidar Stenbergs innlegg, så støtter jeg nesten alt det han skriver. Det eneste jeg vil pirke litt på, er at prestasjon ikke er avhengig av alder, og at man i fremtiden kan komme til å oppleve løpere over 50 som kan konkurrere med de nest beste utøverne våre, spesielt på lengre distanser. Slik sett må man la være å benytte alder som kriterium ved vurdering av deltakelse i NC, og fokusere på enkeltutøvernes prestasjonsnivå.

Jeg er enig i hans intensjon om å forsøke å få til en kvalitetsmessig spissing av NC arrangementene. Utfordringen med Stenbergs forslag blir selvsagt å lage regler som er like, uavhengig om arrangementet foregår utendørs eller innendørs. Det er ikke alltid like lett å si hvor mange deltakere som melder seg på til et stevne, og en viss forutsigbarhet knyttet til hvem som kan delta bør man ha. Det ville i alle fall være nitrist med en NC uansett arrangørsted, hvor A-gruppen teller to-tre par på hver distanse og hvor man har en dødtid på 30-45 min mellom hver distanse for at utøverne skal få minimum hviletid. Da tror jeg pressen ville ha skrevet enda flere negative ting, uansett prestasjonsnivået i gruppen.

Kanskje kunne man lage to NC-arrangement? Ett for elite (uansett alder), senior (uansett nivå, opptil 30 år) og junior A (uansett nivå), og ett for Junior B, C og Veteraner (30-85 år). Dette ville også kunne gi mulighet for å operere med ulike distanser, uten kvartettstart for eliten, ett og todagers stevner, etc, etc. Av miljømessige hensyn bør disse arrangeres på samme sted, de samme dager, men med ulike starttidspunkt.

Samtidig ønsker jeg som de fleste skøyteinteresserte velkommen nye haller i Stavanger, Larvik, Geithus, og ikke minst i Oslo. Det blir spennende å se hva som er kommet inn av mulighetsstudier innen kommende onsdag den 17. oktober!
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.