Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Svar til Finsen og Kroken

Finsens "kritikk" av redaksjonen (og Krokens svar) syns jeg rettferdiggjør et svar som sier noe om hvordan redaksjonen jobber med hensyn til debattsidene:

Skøytesports debattsider er et av få meningsforum på nettet som har en redaksjon som publiserer innleggene. Det mest vanlige på internett er at deltakere selv publiserer sine innlegg direkte, uten at noen redaksjon er involvert. Å gjøre det på denne måten krever mer ressurser, men er et bevisst valg.

Debattsidene er ment å fremme en åpen debatt der hver enkelt er ansvarlig for sine meninger uten redaksjonens involvering eller vurdering av om temaet er upassende eller for "kritisk". I utgangspunktet "sensureres" ingen innlegg på debattsiden, redaksjonen foretar kun retting av eventuelle skrivefeil eller opplagte faktafeil.

Dersom redaksjonen mener at innsendte innlegg er av injurierende, krenkende eller støtende karakter, tar vi kontakt med innsender og ber om at innlegget endres før publisering. Dette gjøres for å beskytte de involverte parter.
 
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.