Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Lovkomiteens rolle – og skøytetingets

Morten Henriksen argumenterer i sitt innlegg for at lovkomiteens kommentarer til de innsendte forslagene tilsier at sammensetningen av komiteen bør endres, og går ganske langt i sin karakteristikk av de nåværende komitemedlemmenes bakgrunn, synspunkter og motiver. Jeg mener dette er et skudd som ikke treffer rett skive!
 
Lovkomiteens rolle er svært viktig når det gjelder forslag som faktisk vedrører lovverket, og anmodninger om å samordne eller omredigere forslag i forkant kan i hvert fall spare betydelig tid og arbeid under selve tinget.
 
De forslagene som har karakter av misnøye med tingenes tilstand og praksis vil sjelden passe i lovformen eller som frittstående vedtak, men har en viktig plass under behandling av strategiplanen. Det er imidlertid ikke tilrådelig at styret eller andre skal "sile" de forslagene som går til lovkomiteen, og komiteen blir derfor nødt til å påpeke at en del forslag er vanskelige å vedta slik de står. Uansett om lovkomiteens medlemmer ellers måtte være hjertens enige i innholdet! Lovkomiteens rolle er ikke å lodde stemningen rundt banen og anbefale forslag ut fra denne. Lovkomiteen består for øvrig av Knut Arthur Olsen, Bjørg Røsto Jensen og Tove Berg, alle med en grei kontakt med skøyte-hverdagen.
 
Dersom noen i NSF burde uttale seg/gi tilråding om innholdet i slike forslag, er det eventuelt styret - og strengt tatt er det neppe noe som hindrer styret i å gi forhåndsuttalelser om sitt standpunkt? Jeg kjenner andre forbund der det blir gjort.
 
I et av forslagene opplyses det konkret i innledningen at dette også er ment som et innspill til styret i arbeidet med strategiplanen/budsjettet, hvorvidt dette har hatt noen innvirkning gjenstår å se. Et virkelig interessant dokument å se på forhånd ville jo vært styrets framlegg til handlings - eller strategiplan! Strategiplanen vedtas riktignok ikke på tinget, men klare uttalelser fra tinget må vel oppfattes som råd- og retningsgivende for det nye styret?
 
De som var på sist ting vil for øvrig kanskje huske at man der valgte å la være å behandle strategiplanen, og det ble da opplyst at den skulle behandles på samme høsts ledermøte. Dette ble imidlertid aldri innkalt...

 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.