Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Svar til Robert Hovde

Jeg ser at du svarer på mitt innlegg, og må få lov til å kommentere dine svar. Først og fremst er det jo flott at du engasjerer deg og skriver innlegg i Skøytesport. At jeg har fått uforbeholden støtte av både Nygård og Gjerde var helt uventet, men kanskje har jeg et poeng i forhold til det å nyansere nyhetsbildet.

Jeg opplever nemlig at kritikken mot Mueller er en typisk tabloidsak, noe også du ser ut til å gå i fella på. Pressen har nå i lengre tid hatt lite å skrive om når det gjelder resultater i norsk skøytesport, og da er det jo sikkert riktig å ha et fokus på trener og støtteapparat. I stedet da for å søke litt i bakgrunn for hva trenerapparatet nå tenker,
hva slags strategi osv. en har for sitt arbeid, så fokuseres det altså på en historie som blir til de grader opphauset. Selv ikke hovedpersonen Mari Hemmer er i stand til å få den ned på bakkenivå igjen. Kanskje noen burde bli flinkere til å lytte til Arne Borgersens
stadige kritikker av laguttak. Jeg har tildigere sett at han har vært snar med å kritisere laguttak, også under Finn Aamodts ledelse. At norsk skøytesport nå har en trenerkrise som følge av hans stadige misnøye med laguttak bør vel strengt tatt bli tema på neste skøyteting?

Peter Muellers intervju i NRK er han vel ikke særlig stolt over selv, men etter min mening hadde han en grunn til å reagere. For han så er ikke NRK noe mer enn en hvilken som helst mediakanal. I så henseende er jo NRK liten med hensyn til andre mediaselskaper som dekker internasjonal skøytesport. At NRK velger denne type vinkling snarere enn å gå i dybden på historien er rett og slett trist journalistikk, og minner kanskje mer om et amerikanisert tabloid media!! Hans reaksjoner må vel kunne ses uti fra det perspektivet. Hans opptreden i TV2`s innlegg var forøvrig av en helt annen kaliber.

Det som er mer trist er det at et stort og et betydningsfullt miljø i norsk skøytesport stadig er så til de grader på kant med særforbundets prioriteringer med hensyn til uttak. Jeg mener selvfølgelig at det er riktig at en løper som har kvalifisert seg til å gå VM enkeltdistanser skal kunne representere Norge. Men jeg tror det er fornuftig å skille på
landslagsuttak for en sesong og et uttak for løp der hvor løpere kvalifiserer seg direkte gjennom oppnådde tider. Det må selvfølgelig være mulig, og det betyr også står fritt til å benytte det støtteapparatet du har rundt deg. Jeg kan ikke tolke denne saken på noen
annen måte enn at Mari Hemmer mest av alt ønsker seg Peter Mueller som trener, og da vet hun selv at det er resultatene som teller og ikke hva hun selv eller andre sier til media. Det at Mari Hemmer nå sier at hun vil "skvære" opp er ikke salgstoff i avisene. Det er heller ikke nok til å komme med på landslaget, det vet hun nok best selv.

Det er også forskjell på støtteapparat rundt løpere i andre landslag. De nederlandske løperne har til sammenlikning forskjellige trenere og sekundanter, og det er helt naturlig at det er det støtteapparatet som står nærmest løperen som er på isen. Det bør vel alle kunne forstå. At NRK da retter sitt kamera på en mann som ikke har noen støtterolle i
forhold til denne løperen er i seg selv totalt uinteressant. Jeg mener at et sted må en kunne gjøre av seg, og ja, uheldig valg, men "so what"! Ådne Søndrål mente han burde vært i graderoben, men kanskje han ville være inne i hallen nettopp for å følge med på rundetidene til MH? Det er mange idrettsutøvere som gjør som folk flest, nemlig å "kule'n" litt innimellom, men å bli filmet for så å lage en story ut av at du er lite
engasjert, uinteressert, apatisk osv., er over grensen for hva en rikskanal skal produsere. Og det er det jeg mener skøyteforbundet bør kunne protestere på. Publikum vil selvfølgelig tolke dette bildet, men da er det viktig at de som kjenner sporten står frem og nyanserer. Alle vet at det å hvile seg gjør selv de beste, og har en mange løpere å konsentrere seg om, så må en bruke de få minuttene en har tilgjengelig. Slik er det bare! Ja, så var det uheldig å ligge der da, men husk at han ligger der vel vitende om at Mari Hemmer er i sine beste hender. De som forstår hva skøyter handler om klarer å se det, og det var jo nettopp det han selv uttalte, nemlig "...this has nothing to do with what's going on"! Andre er dessverre offer for tabloidens råskap, og bidrar kun
til å opprettholde en kritikk snarere enn å bidra til dialog og forståelse!

Jeg er også fullstendig klar over nivåforskjellene på herre og kvinnesiden. Poenget mitt er at ledelsens prioriteringer er de som gjelder, og vi som "underleverandører" må bare respektere og akseptere de prioriteringer valg som blir gjort. Er vi ikke enige så må ta det ved neste korsvei, og ikke drive mediakampanje som kun skaper konflikt. Har
noen stilt seg spørsmålet om hva det vil si for norsk skøytesports renommè at vi gir Peter Mueller sparken? Da står vi i en situasjon der hvor vi har hatt 2 store internasjonale trenerkapasiteter som ikke klarte å komme på godfot med det norske publikum, og hvem står da klar til å ta den jobben? Husk at Ingrid Paul var en stor trenerkapasitet, men som kjent måtte hun altså gå av. Nå står hun på sidelinja og
sekunderer de beste "oransje" kvinnene! Peter Müller har et stående tilbud fra russland om å trene de russiske løperne. Er det det vi ønsker at han skal gjøre neste sesong?

Ellers er jeg enig i Even Wettens uttalelse om at det bør reises en debatt om vi skal ha flere ressurser i landlaget. Ikke for å kritisere dagens opplegg, men rett og slett for å sikre en tettere oppfølging av den enkelte løper, enten det er kvinne eller mann, sprinter eller langdistanse. Slik sett kunne en kanskje bedre ha dratt nytte av spisskompetansen til tidligere løpere, eksempelvis Ådne Søndrål. Jeg undrer meg stadig over at Ådne Søndrål stadig blir benyttet som ekspert på skøytespørsmål av media, uten at han har en rolle i skøytesporten? Forstå meg rett, det er jo nettopp i skøytemiljøet at vi trenger hans kompetanse. Hva med Ådne Søndrål som informasjonskonsulent? Med sin
nåværende ekspertrolle og erfaring med media kunne han bidratt mye når det gjelder å kommunisere til publikum hva sporten dreier seg om og samtidig kunne gi et nyansert bilde av hva som rører seg i et landslag, press på utøvere og trenere osv. Han selv har jo noen oppfatninger om hvordan Mueller håndterer media, og dermed har han allerede meldt sin interesse. Slik sett kunne han være en viktig brikke i å få dagens puslespill inn på et fornuftig løsningsfokusert spor.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.