Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Museumsvoktere...

Jeg slutter meg helt til Arild Gjerdes innlegg – men må få lov til å protestere mot betegnelsen «museumsvoktere» på oss «tradisjonalister».

Begrepet «museumsvokter» ble introdusert i den politiske debatten for en del år siden, som betegnelse på den «gammelsosialistiske» fløyen i SV, som mente at 1900-tallets marxistiske teori hadde universell gyldighet og kunne brukes til samfunnsanalyse til evig tid. Denne debatten knytter opp mot den kritikken mot modernismen, som har
foregått i de fleste akademiske miljøer de siste 30–40 årene. Karakterisk for modernismen, var tanken om at det finnes objektive, og dermed universelle forklaringer på alt, og tanken om at det foregikk en kontinuerlig utvikling, der en ny løsning naturlig var bedre enn en gammel.

For dem som er orientert i denne debatten, burde det være klart at undertegnede står for det motsatte av «museumsvokternes» standpunkt. Jeg tror ikke på universelle forklaringsmodeller, og jeg tror ikke på «utviklingen» som en uimotståelig naturkraft. Jeg mener at vi står overfor kontinuerlige veivalg, der en kjent og velprøvd løsning kan
være bedre enn en tilsynelatende ny – men der videreføringen av en «gammel» løsning aldri betyr at «alt er som før», fordi vi til enhver tid vurderer og revurderer våre omgivelser i lys av historisk og kulturell kontekst.

Kanskje kan min posisjon i skøytedebatten sammenlignes med «radical orthodoxy» – en retning innenfor teologien, der et tilsynelatende konservativt syn begrunnes, ikke med religiøs fundamentalisme, men med en «postmodernistisk» forståelse av at hele kristendommens historie står til vår disposisjon og at det står oss fritt å velge de
elementene vi mener er mest verdifulle. Som en annen «tradisjonalist» i supportermiljøet engang påpekte: Mens de «moderne» prestene sliter med stadig glisnere kirkebenker, har de få menighetene som praktiserer en konservativ liturgi (uten dermed å stå for en
bakstreversk kristendom) godt og stabilt besøk.

Betegnelsen «museumsvokter» bør forbeholdes dem den er myntet på: Forsvarerne av 1900-tallets forstenede tro på objektivitet og fremskritt.
  

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.