Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Skøyter og friidrett

Ben Henry Pedersen blander nok kortene noe i sitt innlegg. Som Morten Henriksens, dreide innlegget mitt seg om Friidrettsforbundets ungdomssatsning de aller siste årene. var til å begynne med utelukkende rettet mot jenter – formodentlig i den tro at gutta
ville greie seg selv, og/eller bli inspirert til sterkere satsning av jentenes suksess. Det skjedde ikke – og NFF innså at det måtte satses på begge kjønn. Den «synergieffekten» jeg viste til som fraværende, var altså forestillingen om at ekstra innsats for den antatt svakeste gruppen – jentene – også skulle virke positivt for den antatt sterkeste gruppen – guttene.

Naturligvis er det positivt at norske friidrettsjenter gjør det bra internasjonalt. Men NFFs erfaringer viser altså at det å sette inn alle ressursene på én gruppe, går ut over andre grupper – selv om disse i utgangspunktet ble antatt å være privilegert. Desto større
grunn til å tro at manglende satsning på jenter – som tradisjonelt har vist mindre interesse for toppidrett – må bety at vedkommende idrett aldri vil få kvinnelige utøvere på topplan, uansett hvor gode mennene er. Dette burde i høy grad være interessant for NSF.

(Når det gjelder Tysklands skøytesuksess på damesiden, kontra mennenes labrere innsats, skal jeg ikke uttale meg om ressursbruken, Men jeg vil minne om at de tyske skøytekvinnene i alle år har satset på allround og allsidighet, mens mennene oftest har vært distansespesialister. Og uansett hva enkelte norske forståsegpåere måtte mene, viser skøytehistorien at distansespesialisering sjelden er veien til suksess.)


(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.