Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Sesongen 2008

Thorleiv Teigen bekymrer seg for den nasjonale sesongen 2007/08; Jørgen Slyk for Norges internasjonale deltagelse. Jeg slutter meg helt til Slyks betraktninger, men har noen kommentarer til Teigen:

Teigen nevner bare antallet stevner. Men i de siste sesongene har vi sett to tendenser, som forteller at antallet arrangerte stevner ikke er hele problemet:

1: Deltagelsen i stevner uten Norgescup-status har lenge vært svært laber. I tillegg så vi sist sesong at mange løpere bare deltok i Norgescup-stevner på Hamar. Ettersom Vikingskipet bare er islagt deler av sesongen, var mange av de «nest-beste» løperne i praksis borte fra is og nyhetsbilde gjennom mye av vinteren (dette gjaldt ikke minst juniorene).

2: Delvis pga vanskelighetene med å få de beste løperne til å stille opp, delvis pga vanskeligheter med å finne arrangører, har norgesmesterskapene de siste årene blitt arrangert før jul – distanse-NM sogar allerede i oktober. Dermed er den seriøse delen av sesongen, for alle de løperne som ikke kvalifiserer seg til internasjonale oppgaver, ferdig midtveis i den første vintermåneden.

Viktigere enn antallet stevner som faktisk blir arrangert, er det altså å gjøre disse stevnene attraktive for løperne. Innendørsløp kan være attraktive gjennom prestisjen det gir å sette personlige rekorder. Men skal vi ha en levende skøytesport, må løpene fordeles utover landet. Så lenge skøytesporten ikke har en «kultur» der deltagelse i konkurranser i seg selv oppfattes som viktig, må konkurransene settes inn i en kontekst.

Norgescupen var nok ment som en slik kontekst – men den har altså vist seg ikke å holde mål. Cupens prestisje må økes. Så lenge medieoppmerksomheten rundt nasjonale skøyteløp er fraværende, er en eller annen form for «gulrøtter» ikke til å komme bort fra.
Premiering kan bli et økonomisk problem; dessuten er ensidig satsning på denne typen «ytre motivering» neppe positiv på lengre sikt. Den åpenbare løsningen er selvfølgelig å gjøre Norgescupen til kvalifisering for norgesmesterskapene, og å avslutte den «offisielle» norske sesongen med Norgesmesterskap på enkeltdistanser, på den til
enhver tid raskeste norske banen.

Jeg har foreslått noe lignende før (hvert år?). Da, som nå, har jeg understreket at en slik løsning er avhengig av internasjonalt samarbeid: Det må settes av plass til NM i den internasjonale kalenderen, f.eks. med NM i begynnelsen av januar (2 uker før EM), og
distanse-NM en gang mellom VM og distanse-VM. Det dreier seg om to skarve helger i løpet av en lang vinter der pauser i den internasjonale aktiviteten ikke er uvanlig.

Slik kan sesongen bli meningsfull, også for de løperne som ikke holder internasjonalt toppnivå. Og med den svært begrensede deltagelsen i internasjonale stevner (som NSF velger å gjøre enda mer begrenset for Norges vedkommende), er skøytesporten helt avhengig av en levende «hjemmebane». Vi må også huske at idretten idag, også
under det øverste topplanet, er finansiert ved sponsing. Sponsing avhenger av at utøverne viser seg frem for publikum og media – det vil i praksis si: deltar i konkurranser så ofte som mulig.


(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.