Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Etikk og moral

De forholdene Oddbjørn Ervik og Leif H. Hansen tar opp i sine innlegg høres dessverre velkjente ut, også innen kunstløp-grenen. Dette er tydeligvis problemer som forekommer på alle nivåer innen organisasjonen, også i forhold til yngre utøvere på klubbnivå.

I den tiårsperioden vi har hatt barn med i denne idretten har fenomener som treneres ekskludering og trakassering av barn og unge vært en del av det daglige treningsmiljøet.
Styret har også her svart med en ”la det skure” - holdning og en ”fortielses”- strategi, hvor kritiske innvendinger er blitt tiet i hjel.

Medbestemmelse og deltakerstyring er ikke-eksisterende, og kritiske bemerkninger er som Ervik påpeker nettopp blitt møtt med ”utkastelse som nærmeste løsning”.

Så står man da der i avmakt både på egne, men ikke minst på barna sine vegne og lurer
på; hvor er barnas ”ombud” innen idretten i slike saker?

Etter en tids søken, må man bare konstatere, at noe slikt finnes ikke; i idretten er man som enkeltindivid faktisk talt helt rettsløs. I motsetning til organisasjonsleddene har man eksempelvis ikke rett til å kreve at ens sak blir behandlet innenfor idrettens eget domssystem.

Når man så leser om forholdene på høyeste nivå i NSF, slukkes nesten lyset helt.
For hvor skal man søke etter hjelp og løsninger, når ikke en gang ledelsen i NSF klarer å holde orden i sitt eget ”fyrtårn”?

Det ser unektelig mørkt ut, men Ervik, Hansen og andre debattanter har likevel klart å gi meg troen på at det finnes håp. Man må nemlig ha åpenhet og dialog rundt disse problemene for å komme videre.

Jeg leser også av innkallelsen til årets ledermøte, at en presentasjon av ”Barnas Idrettsrettigheter” er satt opp som et hovedpunkt. Disse rettighetene skal nedfelles i alle organisasjonsledd, og ledelsen i NSF har hovedansvar for at rettighetene blir overholdt innenfor sitt ansvarsområde.

For at vi som medlemmer skal kunne ha tiltro til at ledelsen kan ta dette ansvaret, ville det være en god start, om man ga tydelige signaler på hvilken etisk standard man skal kunne forvente å møte innen organisasjonen.


 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.