Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Hva skjer med trøndersk hurtigløp?

Det er grunn til å stille spørsmål om hva som skjer med skøytesporten i Trøndelag. Et mediekommunisert kommuniké i regi av et internt konstituert og selverklært styre, skulle innhente det tapte hva samtidige etablerte regioner burde prestere. Optimismen var stor innen trøndersk hurtigløp, og en regionsatsing kunne garantere en trøndersk verdensmester i løpet av 10 år. Alt lovet godt, og som et resultat av storsatsingen stilte arrangører Falken med hele 10 løpere i sitt eget junior-NM.
 
Snart begynte økonomiske og idrettspolitiske lovnader å slå sprekker, og løperne stilte spørsmål om regionsatsingen egentlig var det LØPERNE ønsket: å bli skilt mellom de beste og de ”nest beste”. Mye tydet på at det lille miljøet ikke hadde behov for et skille. Av arrangørklubbens deltakere i nevnte junior-NM var det snart ingen tilbake. I stedet for å bli en region å regne med, står landsdelen og Falken nesten ribbet for løpere. En ”naturlig” avgang må en alltid regne med, men denne utviklingen har ikke vært naturlig.
 
En forklaring i en uforutsigbar økonomi er fra regionhold skyldpålagt Norges Skøyteforbund. Ja vel, så vet vi det. Hvorfor andre regioner lykkes blir derfor et spørsmål om regionene har handlet likt, og med like mye engasjement og kompetanse. I dette ligger at Trøndelag var et slags ”look to Norway”. De som skjønner hele konteksten, vet mer. Det er relevant å spørre om trønderregionen hadde rett kompetanse med seg fra begynnelsen. Jeg tror ikke det. Så vidt meg bekjent var det noen få med en viss sportslig og idrettspolitisk kompetanse som ble forspurt en deltakelse i konstitusjonen. Altså ingen med en markedsøkonomisk eller annen bakgrunn, noe jeg har etterlyst flere ganger i en mer lokal kontekst enn dette. Det totale resultatet er dessverre mye lik den trønderske OL-delegasjonen sin, med den velkjente ”hainn Marvin” og det like mislykkede lokomotivet han førte og mislyktes med. De som vet historien, også hvordan det lokomotivet sporet av og tapte relasjoner, kan enkelt tolke at ”region-lokomotivet” også mistet både retningssansen og egne relasjoner.
 
Idrett er et spill mellom NIF og media/andre sponsorer. Dette har ikke region Trøndelag forstått. Den nye, forsøksvise ideen ”Trønderskjær” gir verken ny identitet eller økonomisk gevinst, siden ingen ting endres ved originalen. En får ingen potensiell (økonomisk) interessent til å tenne (på) en ild som har sloknet én gang. Dessverre er det nok en gang de trønderske løperne som taper fordi de blir lurt inn i et eventyr, et falsum noen har oppdaget for lenge siden og enten lagt opp, eller flyttet fra Trondheim.
   

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.