Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Is i Vikingskipet sesongen 2008-2009

På denne dagen, da den nye operaen i Bjørvika blir åpnet, får vi som liker å bekjenne oss til mer folkelige sysler heller bruke tiden til å kjempe for våre interesser og vår eksistens. Derfor har jeg lyst til å føre videre den problemstillingen Oddbjørn Ervik tok opp i sitt innlegg på denne debattsiden for godt over en måned siden. Mergelig nok har det etter dette vært nesten helt taust om Vikingskipet og istider for kommende sesong. Kanskje har flere tenkt som undertegnede; det er nok noen andre som tar tak i dette - jeg venter. Men det har tydeligvis ikke skjedd, så derfor retter undertegnede, som leder av Buskerud Skøytekrets, hermed følgende spørsmål til NSF ved generalsekretær Morten Almaas - og til HOA ved adm. dir. Viggo Sundmoen (e-post med dette debattinnlegget vedlagt er sendt til begge med oppfordring om å svare på Skøytesports debattside):

1. Er det rette at det faktisk kun er planlagt 89 dager med is i Vikingskipet kommende sesong?

2. Dersom spørsmål 1 besvares med ja, eller med et antall som er lavere enn det nasjonalanleggsavtalen slår fast - altså 125 dager; hvorfor brytes denne tidligere inngåtte avtalen? Kompenseres det for redusert istid med bedre forhold?

I bl.a. Oslo-, Bergen- og Buskerudskolenes høstferie i uke 40 er det ikke planlagt is i Vikingskipet. Dette er svært beklagelig. Våre løpere går dermed glipp av en viktig treningsperiode på is. Alternativet blir for mange å reise til utlandet. For de yngste blir alternativet enda dårligere; å bli hjemme å trene på barmark - eller å finne på andre aktiviteter som kanskje ikke i like stor grad motiverer for det å fortsatt satse på skøyter.

3. Hvorfor blir det ikke, som tidligere år, lagt is i skipet i uke 40? Er det mer kommersielle arrangementer som prioriteres på bekostning av de naturlige brukerne av skipet - skøyteløpere i alle aldere og med ulike ferdigheter?

Til adm. dir. i HOA Viggo Sundmoen har jeg følgende oppfordring / spørsmål; Forklar det skøyteinteresserte folk hvorfor ikke skøytesporten har førsteprioritet i sitt eget nasjonalanlegg. Forklar videre hvordan etterbruksfondet fra OL-94 er tenkt brukt. Jeg regner med at det finnes statutter og retningslinjer for hvordan en slik gave fra det norske folk til en prioritert region skal brukes. Hva er statusen for dette fondet pr. dags dato?
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.