Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Rekruttering – en utfordring

Thorleiv Teigen peker på sportens største utfordring – rekruttering. Det er neppe et enkelt svar på dette og det en rekke momenter som spiller inn. Vi i Aktiv SK har jobbet mye med problematikken og det er noen viktige momenter jeg gjerne vil trekke frem:

1) Skøyteskole som kontinuerlig produserer nye løpere. Dette er betinget av gode instruktører, et godt opplegg, forutsigbare isforhold og et miljø som gjør at foreldrene liker å være med. I Oslo har det blitt en klar monopolisering mot fotball og grunnen til dette er at det er et lavterskel tilbud som gjør at foreldre som har utfordringer med tidsklemmen kan slippe poden eller podinnen løs i lokalsamfunnet. En konsekvens av dette er at vi må få flere islagte løkker i nærområdet i stedet for kunstgress med undervarme.

2) Elever ved skøyteskolene må motiveres til videre satsning gjennom motiverende og spennende treningsopplegg etter at skøyteskolen er over. Kanskje vi er for opptatte av å gå rett frem og til venstre. Kanskje man ikke skal være så opptatt av at de skal være med på alt og oppleve alt før de har fylt 13-14 år? Sosialisering er også et nøkkelord her og igjen, foreldrene må finne seg til rette, la de få oppgaver uten å kreve at de binder seg til å jobbe i styrer etc. Her er selvfølgelig også utviklingen av trenere viktig samt klubbenes organisatoriske fokus. Ildsjeler er bra, men også farlige da de ofte ikke gir mye rom til andre rundt seg og når de da en gang slukner er det ingen til å ta over.

3) Skøytesporten er for sidrompa. Ja, da vi skal holde på all-round og 10.000m, men la nå for guds skuld de med nye ideer og visjoner også få et rom. Vår erfaring er at vi må også tenke hva som trigger ungdommen – fart og moro er det som skal til. Hvor blir det av sprintsatsningen, lagtempo og fellesstart? I årets ASK Cup la vi inn fellesstart som ent test – det ble en suksess som vi skal gjenta. Vi driver sirkus og må ta konsekvensene av det. Det er ikke dermed sagt at vi skal drepe all-round og 10.000m, men det blir ingen til å gå 10.000m heller hvis vi ikke rekrutterer nye generasjoner. En av sportens fiender er faktisk manglende evne til å skape spenning også for den yngre garde og da er det neppe tilårskomne gubber med nisseluer som er de rette til å dømme rett og galt. Kanskje de å lytte litt til de yngre også kunne vært en ide? Hvor ble det av de yngres representant i NSF sitt styre for eksempel?

4) Vi trenger flere enere – flere typer som Håvard Bøkko.

5) Vi trenger flere anlegg med stabile isforhold over hele landet samt et sentralt tyngdepunkt i Oslo. Uten en konkurransehall som kan holde åpent +300 dager i året på et sted med tilstrekkelig befolkning er sporten død i løpet av noen få år.

Dette er kun et lite knippe av mange momenter som henger sammen og er avhengige av hverandre. Det blir også selvfølgelig høna og egget problematikk, men vi i Aktiv SK valgte for 5 år siden å legge en strategiplan med et rullerende 3 års perspektiv. En konkret handlingsplan med tilhørende målsetninger og aktiviteter. Vi er frimodige nok til å si at vi gjorde rett, selv om det er mye som står ugjort.

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.