Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Hvorfor tramper vi på våre verdier?

Det er, slik jeg ser det utenfra, mange utfordringer som vi må ta mer på alvor i det det aktive skøytemiljøet; inkludert forbundsgruppa og ledelsen i skøyteforbundet, men ikke begrenset til dem. Her har vi et potensiale som kan løses ut, uten økonomisk økte ressurser, både i klubber, i kretser og i forbund.

  • Verdier. Vi må ha et bevisst forhold til verdier! Utøvere, trenere og støtteapparat.
  • Hvilke verdier er det vi setter pris på i et prestasjonsmiljø?
  • Hvilke verdier er det utøvere trenere og støtteapparat ønsker?
     

Det fins mange, og her er noen, med potensiale:

1) Anerkjennelse.
Alt treningsarbeid og konkurranse er basert på anerkjennelse. Dette er gratis og veldig motiverende/inspirerende! Det er til og med anerkjennende å bli saklig evaluert og vraket! Det er den enkelte utøver som kjenner seg selv best, og vet hva som er best for sin kropp og sin sjel. Derfor er anerkjennelse av utøverens synspunkt avgjørende for treningsarbeide og prestasjoner.

2) Trygghet

Lag konkrete regler for hvordan en skal forsvare uttak til verdenscup og mesterskap, og samtidig hvordan en skal forsvare vraking av løpere til disse konkurransene. Dette skaper forutsigbarhet og trygghet både for de som blir evaluert (utøvere) og for de som skal evaluere (trenere/ledere).

3) Tillit

Det er ytterst viktig, for å gi løperne (og trenerne, støtteapparatet) anerkjennelse, å grunngi saklig, konkret og skriftlig hvorfor utøveren er tatt ut til representasjon. Like viktig er det, for de utøverne som er vurdert og ikke tatt ut, å få grunngitt saklig, konkret og skriftlig hvorfor utøveren ikke ble tatt ut, og hva som må til for å bli tatt ut ved neste evaluering. Disse vurderingene må i tillegg offentliggjøres på NSFs hjemmesider (med tillatelse fra utøverne). Her er selvfølgelig økonomi et relevant argument, dog bør utøveren selv få mulighet til å stille midler til rådighet slik at dette argumentet faller bort. Da er det viktig at økonomiargumentet ikke er et vikarierende argument. Da får en tillit til prosessene rundt uttak og representasjoner.

4) Åpenhet
Det er svært motiverende for utøvere og trenere å ha konkrete mål å strekke seg etter og tydelige kriterier ved uttak og representasjon. Derfor må disse målene og kriteriene ropes ut i all offentlighet slik at alle (i alle fall i skøytemiljøet) tydelig forstår hvilke prestasjoner som er forventet. Dette er ytterst viktig på forbundsplan men er hett også på region- og klubbplan, og like viktig på tvers gjennom utøver- trener- og støttefunksjoner.

5) Samhold
I et lag er det sosiale samspillet mellom utøvere, ledere og trenere avgjørende for å skjerpe prestasjonene og motivasjonen til de involverte. Det er fins i landslags-sammenheng en kultur for å "døpe" førstereisutøvere. Eller et hierarki for at de ferske skal gjøre ting for de etablerte. Dette er etter min oppfatning en ukultur om ødelegger samholdet. Heller skulle de etablerte utøverne, trenere og støtteapparat tatt ekstra godt imot førstereisutøvere for å styrke samholdet. Det er viktig at samhold oppleves gjensidig samlende for både utøvere trenere og støtteapparat, i kubber så vel som på forbundsnivå.

Dersom noen (les: Leder) kunne tatt seg bryet med å spør utøvere, trenere og støtteapparat om de ovenstående verdier er godt ivaretatt i sitt miljø, hadde de fått svar, potensialet åpner seg og står til rådighet for den som ønsker å ta det ut.
Jeg føler meg sikker på at disse verdiene er trampet kraftig på i de sammenhengene der landslagsutøvere velger å stå utenfor landslaget, der landslagsutøvere heller vil gjøre andre ting enn å fortsette en lovende skøytekarriere og der utøvere føler seg forsmådd ved sin prestasjonsvurdering.
 
Dersom det er noen der ute i skøytenorge som tar opp dette på ledermøtet vårt, får vi en frisk diskusjon som understreker viktigheten av å ha et bevisst forhold til verdier. Håper det er noen som utfordrer autoritetene og spør:

Har vi en skriftlig overordnet filosofi for hvilke verdier vi vil ha hos oss, og eventuelt hvordan følger vi disse?


(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.