Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Uttak – omatt og omatt...

Da har NSF sin sportslige ledelse valgt ut løpere til sine tre satsingsgrupper. Det er ganske interessant lesing. La meg starte med det som ikke inneholder noe kontroversielt, nemlig Talentgruppa. Her har man faktisk fått med de løperne som har bevist at de hører hjemme i en slik gruppe, og dessuten fått laget et jentemiljø med fire talentfulle utøvere. Bra!
 
Men så blir det vanskeligere å forstå sammensettingen. Ta forbundsgruppa for eksempel. Her mangler både Mari Hemmer og Odd Borgersen. Hvorfor det? Er de blitt forespurt og har avslått? Er de vurdert til ikke å være gode nok? Det siste er i så fall både feil og usaklig. Kanskje man burde vurdere å ha med den beste, kvinnelige utøveren vår i 2007/08 ved siden av Maren Haugli? Det kan jo hende de kan ha god nytte av hverandre i et ellers mannsdominert miljø? Og Odd har jo bevist at når han er frisk så er
han inne blant norges topp tre allroundere.
 
Så kommer den merkelige gruppa: Medtrenende. Her kunne man jo, ut fra det som kanskje er naturlig å tenke, tro at dette er en gruppe som skal bestå av utøvere som aspirerer mot WC plass, eller som er unge og har vist et spesielt talent. Men det kan jo ikke stemme. For hvor er da Lars Kvaalen (1000-1500), Reidar Borgersen (5000-10000), Tore Solli (5000-10000), Espen Aarnes Hvammen (500-1000), Tine Køpke (500)? Nå er det vel slik at utøverne i denne gruppa må dekke en del av kostnadene selv, så det kan vel hende at noen av dem er blitt forespurt og takket nei? Jeg har ikke snakket med alle, men jeg vet jo at det i alle fall ikke gjelder alle. Ære være Preben Kristensen, men har han prestert og utviklet seg på en slik måte at han forsvarer plassen som medtrenende til forbundsgruppa?
 
For øvrig. Hvor blir det av satsingen på sprint? Slik gruppene nå er satt opp blander man unge og eldre, sprintere, kvinner, og allroundere i en eneste lapskaus. Kanskje en mer rendyrket satsing vil gi homogene miljø, som igjen kan skape flere topp-internasjonale utøvere, både sprintere og allroundere, kvinner og menn?
 
Jeg kan ikke forstå at lederne i klubbene til utøvere som forbigås uten begrunnelse, kan sitte stille år etter år å bare godta den ene ubegrunnede forbigåelsen etter den andre. Jo da, jeg vet at det foregår prat på bakrommet, men disse samtalene kan ikke hjelpe mye. De har i alle fall ikke bidratt til endring av praksis. Jeg forstår heller ikke at det utvises så lav grad av åpen solidaritet mellom klubbledere som opplever at urettferdighet rammer andre enn egne utøvere. Hva/hvem er det egentlig dere verner?
Hva er det dere oppnår med en slik holdning? Dersom det er slik at dere stilletiende godtar alle slags merkelige uttak og forbigåelser, hvordan skal dere da opp nå endring? Det er kanskje mest behagelig å ikke berøre ubehagelige emner? Det finnes jo noen hederlige unntak, men majoriteten av dere godtar, via taushet, at urettferdighet mer er blitt en regel enn et unntak. Det er i alle fall den gjengse oppfatning blant majoriteten av utøvere, foresatte og ledere. Tror dere dette er signaler som fører til at flere utøvere i sjiktet bak de to-tre beste fortsetter å satse på skøyter i år etter år? Men, det er kanskje ikke så viktig?
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.