Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Respekt

Til Hans Dankertsen og Jarle Pedersen: Jeg har all respekt for det arbeidet dere, og en rekke andre norske trenere og ledere, gjør for skøytesporten i Norge.

Det jeg har vanskelig for å respektere, er manglende respekt for andre som også bruker store deler av livet sitt på skøyteidretten. I dette tilfellet løpere som ikke befinner seg på samme ambisjonsnivå som en selv.

Det ser ut til at Pedersen og Dankertsen har gått glipp av poengene i mitt innlegg: Egne elitestevner kunne vært en idé, dersom de utelatte løperne hadde hatt alternative konkurranser, som ga grunnlag for «opprykk». I dag er alternativet til Norgescupen test- og klubbløp; de fleste arrangert under langt dårligere forhold enn Norgescupen, og med svært tilfeldig deltakelse.

Silingen av løpere til eventuelle elitestevner, måtte nødvendigvis baseres på en eller annen form for «objektive kriterier». De «hobbyløperne» som nå stiller i Norgescupen, har oppnådd de tidskravene Pedersen nevner — mange av dem med svært god margin.
Skjerpede tidskrav vil med andre ord gå ut over unge løpere, i større grad enn de veteranene som bruker en del av vinteren til å konkurrere på raske skøytebaner i utlandet. Da gjenstår en eller annen form for plasseringsbasert kvalifiseringssystem, som det altså ikke er grunnlag for i den stevnestrukturen som finnes i dag. Utelukkelse på grunnlag av ren synsing vil garantert føre til konflikter og misnøye i et lite miljø.

Jeg må også gjenta at det de siste årene utelukkende har vært Norgescup-stevnene på Hamar som har samlet hele bredden av «voksne», norske skøyteløpere — inkludert den håndfullen veteraner enkelte later til å ha fått i vrangstrupen. Det arrangeres tre slike stevner denne sesongen. Tre helger i året kan ikke være et så stort problem for trenere og løpere utenfor Østlandet, at alle større hensyn til idretten generelt må settes til side.

Det er ellers litt vanskelig å fatte hva Dankertsen mener med «sentralisering». Går vi et par tiår tilbake, vil vi se at en stor andel av norske løpere på «NM-nivå» da var samlet i Oslo. Der var det is fra oktober til mars, og de av oss som var interessert, kunne se skøyteløp på forholdsvis høyt nivå nesten hver uke vinteren gjennom.
Problemet idag er vel snarere mangel på sentralisering, slik at få steder/klubber har løper- og funksjonærgrunnlag til å arrangere meningsfulle løp regelmessig. Når det gjelder flytting hjemmefra, er dette noe som blir nødvendig for de fleste unge med ambisjoner – ikke bare idrettslige.

I et annet forum beklaget jeg meg nylig over at norske skøyteledere er svært villige til å høre på tilfeldige journalister uten noe forhold til hurtigløpssporten, men nærmest totalt avvisende overfor ytringer fra skøyteentusiaster med et livslangt forhold til idretten og solide kunnskaper på andre, relevante områder. Her er kontrasten stor til suksessidretten fotball, som ikke bare vokter tradisjonene, men også benytter seg aktivt av den ressursen innsiktsfulle tribuneslitere er for organisasjonene. Som tilfellet er med flere profilerte fotballentusiaster, har mange skøyteentusiaster akademisk bakgrunn fra kultur- eller samfunnsfag, og omfattende erfaring fra organisasjonsarbeid på andre områder enn idrett. Mange har det som meg, at både tre og mange flere helger i året settes av til arrangementer som varer kontinuerlig mer eller mindre døgnet rundt, med reise og opphold innenlands og utenlands betalt av egen lomme — og at oppgavene ellers i året ikke retter seg etter vanlig arbeidstid, eller bidrar stort til bankkontoen. Flere av oss brukte ungdomstiden til å dyrke ambisjoner som krevde at alle andre hensyn ble satt til side. Vi har, med andre ord, ofte god greie på hva vi snakker om — i motsetning til journalisten Dankertsen bruker som sannhetsvitne.


 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.