Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Til styret i NSF: Ta ansvar!

«Bekymret skøytevenn» har all grunn til å være bekymret, noe som understrekes ytterligere etter denne ukens turbulens. Dette er bare den siste i en lang rekke "uheldige" episoder med landslagstrener Mueller. Og det stopper nok ikke der, for så langt har ingen i forbundsledelsen vist seg å ha ryggrad til å ordne opp i ukulturen.

Som undertegnede har vært inne på i et tidligere innlegg (Etikk og moral. 16.05.2008), så er dette en ukultur man kan finne på alle nivåer i organisasjonen. Vi har dessverre erfart hvilke katastrofale konsekvenser det får når klubbledelse og deretter forbundsledelsen fraskriver seg ansvar for utøveres ve og vel. Etter mange år med trakassering og ekskludering av barn og unge på klubbnivå, brakte vi saken til høyeste hold i håp om at «noen» ville ta ansvar og rydde opp i de uverdige forholdene. For å si det kort; det vi møtte var ansvarsfraskrivelse og en handlingslammet president som avfeiet hele problemstillingen med følgende begrunnelse; «Når en klubb har så mange medlemmer, så kan det da ikke være noe gale...» Budskapet var tydelig; Vi i NSF vil ikke ha noen problemer, her skal det se bra ut. Vi har ikke anledning til å se nærmere på brudd på «Idrettens barnerettigheter». Dere kan eventuelt gå til sivil rettsak!

Barn og unge ble på kynisk vis skubbet utforbi stupet, og de så ingen annen utvei enn å slutte med skøyteidretten. Vi erfarte at det ikke finnes noen rettssikkerhet for utøvere innen idretten. En voksen og mer profilert utøver som Maren Haugli står muligens sterkere, når hun nå har valgt å rapportere landslagstrenerens uakseptable opptreden til forbundet. Mediafokus og offentligheten kan forhåpentligvis hjelpe til med å skape den opinionen og det presset som trengs for å få forbundsledelsen til å reagere på en mer hensiktsmessig måte. Skjønt tvilen er der, for i forbundsstyret sitter det medlemmer som har dekket over og forsvart treneres og tillitsvalgtes overtramp på utøvere i en årrekke. Valgkomiteen og presidenten var fullt ut klar over disse forholdene, da de innstilte nye kandidater til forbundsstyre i vår. Men de valgte i kjent stil å «skyve skiten under teppet» og tok med det nok et skritt i feil retning. Det er derfor ingen overraskelse at ting fortsatt går sin skjeve gang i skøytemiljøet. Sannsynligvis er det bare en krise som kan skape forandring. Kan vi håpe at det skjer nå ?

Til Maren Haugli og andre som står fram og påpeker uakseptable forhold innen idretten; Dere gjør en kjempeviktig jobb! Ikke bare for dere selv, men for sporten og for andre utøvere som har gjort tilsvarende erfaringer. Dere tar ansvar for at idretten skal vise og forsvare de gode idealene i samfunnet. Måtte styret i skøyteforbundet og andre idrettsledere lære av dere !
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.