Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig

Jeg er stolt av å tilhøre et forbund som har ryggrad til å ta avgjørelser i vanskelige saker, på ”uheldige” tidspunkter og som tar arbeidsgiveransvar uavhengig av ytre press og mediefokus.

SELVFØLGELIG måtte Peter Mueller gå etter det som har skjedd. Norges Skøyteforbund kunne ikke leve med en trener som trakasserer utøverne. Det skal være null – 0 – toleranse for trakassering i Norsk idrett. Situasjonen kunne vært håndtert tidligere, da vi kjenner til tidligere episoder som har vært svært uheldige for Norsk Skøytesport, med Peter Mueller i hovedrollen. Denne gang var begeret fullt, og forbundsstyret måtte da selvfølgelig på banen. Styret hadde ikke noe valg, og gjorde det de måtte gjøre.

SELVFØLGELIG gjorde Maren rett. Hun rapporterte, og gjorde seg ferdig med saken. Det er imponerende voksent gjort av en ung jente. Hun har ambisjoner på isen, har tatt ansvar for sine valg opp gjennom sin skøytekarriere, som det står respekt av i Skøyte-Norge. Hun har ikke i denne saken tenkt konsekvenser verken for seg selv, trener eller øvrige utøvere. Utfallet i denne saken er selvfølgelig ikke hennes ansvar. Hun har gjort det eneste rette, nemlig å rapportere den trakassering hun selv ble utsatt for. Forbundsstyret har således forfulgt saken, innhentet ytterligere dokumentasjon, vurdert og konkludert helt uavhengig av hva Maren måtte ønske, mene og tenke. Dette er viktig å slå fast, for at Maren skal slippe å kjenne på at hun har noe som helst ansvar for forbundsstyrets avgjørelse.

SELVFØLGELIG hadde det vært svært ønskelig for skøytesporten om også enkelte andre utøvere hadde fått med seg prinsippet om 0 – toleranse for trakassering i Norsk idrett. Det er litt trist å lese enkelte aviskommentarer som bagatelliserer dette forhold. At trenerskiftet er uheldig akkurat nå, kan vi sikkert enes om, men ansvaret ligger selvfølgelig helt og holdent hos Peter Mueller selv.

Vibecke Sørensen har etter min vurdering opptrådt svært profesjonelt i forhold til prinsippene i saken, prosessen, ansatte, utøvere og media. Det må ha vært godt for det øvrige forbundsstyret, administrasjonen og utøverne å ha en leder med slike prinsipielle føringer, og et klarsyn for å lede en vanskelig sak fram til en slik enstemmig avgjørelse.

Så vil jeg til slutt lykkeønske alle utøvere, ny trener(e) og forbundet med deltakelse i kommende WC, EM, OL og VM gjennom vinteren. Dette skal gå bra, vi følger og støtter dere.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.