Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Om bjørnetjenester og løsrevne påstander

Utover en dobbeltside i VG 9.6.2009 har journalist Øystein Jarlsbo laget en tabloid ”story” på basis av dokumenter han har fått tilsendt av en anonym kilde.
Dokumentene skal støtte opp under påstanden om at den opprørske banden med Leif-Harry Hansen i spissen, som blant annet undertegnede tilhører, vil kaste Peter Mueller, Øystein Haugen og det sittende skøytestyret ut i kulda og overlate stakkars Bøkko til seg selv i OL-sesongen. Ikke nok med det, det er nevnt en liste med ”ambassadører” som skal være ”bandens” støttespillere.
 
For å være helt ærlig og forklare situasjonen, uten å ha noen baktanker eller ønske om å sverte noen:
 
1. Ingen av styrekandidatene i ”gruppa” ønsker å kaste Peter Mueller eller andre ressurspersoner rundt våre beste utøvere. Det vi ønsker er flest mulig toppløpere og en akseptabel og forutsigbar personalpolitikk, hvor alle utøvere behandles likt, uansett hvilken treningsgruppe eller region de tilhører.
 
2. Flere av oss som er kandidater har ved noen anledninger ganger blitt utfordret, blant annet av det sittende styret, på om det finnes alternativ til Peter Mueller. Det har derfor vært naturlig å diskutere dette i gruppa. Gjennom denne dialogen dukket blant annet Gerhard Kemkers og mange andre navn opp (VG har ikke en komplett liste). Dette betyr ikke at vi har noen skumle hensikter med skjulte agendaer. Slikt taskenspill overlater vi til andre å drive med. Vi hever oss over slikt.
 
3. Vi har også diskutert om det finnes norske kapasiteter som har erfaring som sportssjefer innenfor skøyter, og da var det helt naturlig å nevne Finn Halvorsen, som etter vårt syn ville kunne tilføre norsk skøytesport nye tanker og erfaringer. Dette ble forøvrig diskutert flere måneder før Finn Halvorsen ble enig med det canadiske skøyteforbundet om å slutte, og de diskusjonene innebar ikke noe ønske om å sparke Øystein Haugen. Vår intensjon er på sikt å bygge opp en prestasjonskultur innenfor hurtigløp, og det er ikke så mange ressurspersoner å ta av når en slik jobb skal gjøres.
 
4. Mona Adolfsen, valgkomiteens leder, mener at klubbene som lanserte oss hadde foreslått et styre uten kunstløpskandidater. Dette er positivt feil, fordi et komplett skøytestyre består av 7 personer. Det ble foreslått 6 mennesker som man mente kunne bekle 4 styreverv og to varaposter. Ergo er det her fokusert på å få hurtigløpsbiten innenfor styret på plass. Resten var det opp til valgkomiteen å finne ut av. På kunstløpssiden ser det ut til at ting fungerer bra, så det skal vi heller fortsette å styrke enn å bidra til noe uro der i gården.
 
5. Det påstås at vi ønsker å eliminere motstand fra kretsen rundt Bøkko, Lunde Pedersen og Stiansen. Nok en gang en påstand fra Jarlsbo som er tolket ut fra et notat hvor også de påståtte ”ambassadører” var oppført. Dette dokumentet er enkelt og greit en interessentanalyse, hvor vi kom frem til en liste med navn vi ønsket å snakke med og involvere tidlig i prosessen vedrørende et kandidatur, fordi vi ville ha med oss diskusjonspartnere og støttespillere underveis. Noen av disse takket ja, noen takket nei – that’s life. I tillegg var vi enige om at de miljøene som har løpere i forbundsgruppene skulle vi ikke involvere. Derav Jarlsbos sensasjonsoverskrift om ”eliminering av motstand”. Så er den i alle fall landet.
 
6. Det hevdes fra mange at vi nå må ”stå samlet” og ikke skape uro inn mot en OL-sesong. Men, det kan ikke forhindre at vi har en åpen og frisk debatt rundt  sammensettingen av et styre i NSF. Samlingen tar vi når styret er valgt.

Tilslutt vil jeg bare si at den personen som har fått VG til å hause opp og lage tabloide overskrifter av en prosess som er helt demokratisk og uten baktanker fra vår side, ikke akkurat tyder på god dømmekraft. Slike oppslag er kun egnet til å få enda flere sponsorer til å miste lysten på skøyter. En bjørnetjeneste til skøytesporten som sier en del om hvilke motstandere vi står ovenfor og enda en grunn til å ønske endring.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.