Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Challengers' Cup – svar til Arild Gjerde

Arild Gjerde har i dagens innlegg gitt en redegjørelse for Challengers' Cup og hvorfor denne nå er nedlagt. Det er synd at den er nedlagt, da den de siste sesongene har vært eneste internasjonale stevnetilbudet til våre nest beste løpere. Det er ganske utrolig at en arrangørkostnad på ca kr 30.000 - 50.000 pr stevne er en av to angitte hovedgrunner for nedleggelsen. Dette utgjør ikke mer enn reiseutgiftene for en nord-norsk fotballklubb i 2. divisjon for en seriekamp, eller en månedslønn for en ansatt!

Vedtaket er imidlertid fattet og det innebærer at stevnetilbudet kommende sesong for våre nest beste løpere blir dårligere. Det som da blir desto viktigere, er at skøyteforbundet utnytter våre kvoter i World Cup fullt ut, og ikke fortsetter den meningsløse holdningen at hvis du ikke er god nok for A-gruppen, har du ikke noe i World Cup å gjøre. Vi opplevde i vinter at selv en løper som var kvalifisert til finalen i World-Cup, ikke fikk delta!

Spesielt underlig fremtrer dette på bakgrunn av at det avslutningsvis i Gjerdes artikkel synes å fremgå at det erkjennes at det er behov for internasjonal matching , ”slik at de får motivasjon til å fortsette”. Jeg håper dette er uttrykk for holdningen i skøyteforbundet og at man innser at mulighetene for deltakelse i World Cup er en mektig stimulans for de aktive – selv om løperne ikke uten videre har muligheter for å hevde seg blant de beste.

I kombinert, hopp og langrenn har vi henholdsvis Continental Cup og Skandinavisk Cup som tilbud til de nest beste. Til tross for dette, utnyttes de relativt store kvotene til World Cup som Norge har, fullt ut. En debutant som kommer på poengplass i World Cup i nevnte disipliner, dvs blant de 30 beste, berømmes for sin innsats i erkjennelse av at det er de færreste som tar steget direkte til topps. De får sjansen på nytt og derved stimulans til videre satsing, skaffer seg erfaring og mange tar steget til den absolutte toppen. Verken kombinert eller hopp er store idretter i Norge mht antall deltakere på seniornivå. Til tross for dette har vi stor bredde i toppen. Jeg føler meg ganske sikker på at dette har en klar sammenheng med den representasjonspolitikken skiforbundet har ført.

Min oppfordring til kommende skøyteting er derfor: Pålegg skøyteforbundet å fylle kvotene til vinterens World Cup fullt ut!
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.