Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Uttakskriterier

På Norges Skøyteforbunds Ting på Geilo i juni ble et forslag fra Asker Skøyteklubb behandlet og med noen få modifikasjoner vedtatt med 86 mot 2 stemmer.
Utgangspunktet var at det skulle stilles fulle kvoter ved internasjonale stevner (WC, Jr WC og mesterskap) Hvis det var økonomiske argumenter for at dette ikke kunne innfris skulle forespørsel sendes de aktuelle klubber. Det skulle også i samråd med en oppnevnt ”Ressursgruppe” lages kvalifiseringskrav som sikret kvaliteten på de løperne som skulle representere Norge i f.eks. B-pulja i WC.

I dag kom uttakskriteriene på skøyteforbundets nettside og jeg håper jeg tar feil i følgende resonnement: Utgangspunktet er at NM enkeltdistanser i Vikingskipet er uttak til WC før jul. Damer: Med de oppsatte kvalifiseringstider er det store muligheter for WC vil gå uten norsk deltagelse på 500 og 1000m, også tidene på 1500 og 3000 kan bli tøffe så tidlig i sesongen. Sprint: 500m under 36,0 og 1000m under 1.11.0. På skøytetinget var det full oppslutning om at vi ønsket å få fram norske sprintere. Da må ikke kravet settes så høyt at vi ikke får med løpere i WC. Sett kravet til 36,5-37,0, la guttene få erfaring og så kan vi ”stramme” inn kravene. MEN de må få sjansen. Erfaring fra B-pulja er kjempeverdifullt for våre lovende sprintere.

Vi må også sende fulle kvoter på 1500 og 5000 selv om de kun har tider som er noe etter de foreslåtte krav. Med de kvotene vi har i dag har vi løpere som kan slå fra seg både i A- og B-pulja

Det er også viktig at vi stiller med våre 2, 4, 5 (henviser til våre kvoter) beste på alle distanser i WC og ikke ”fyller” opp med løpere som er der allikevel (les kvalifisert på en annen distanse)

Uttak EM: Her vil man tvinge løpere til å gå 500 og 1500 som grunnlag til et EM som går 76 dager senere! NM enkeltdistanser er jo nettopp et stevne der spesialister har sin sjanse og mulighet til å fokusere på ”sin” distanse. Det må da være mulig å gjøre dette uttaket på en annen måte og ikke minst tettere på EM.

Ifølge kriteriene til NSF skal alltid 2 plasser være ”disponibel” for landslagstrener og sportssjef. Hvorfor? Skal 2 av 5 til WC og 2 av 4 til EM være ”låst”? Alle forstår at Håvard Bøkko skal gå WC eller EM selv om han skulle være syk under NM enkeltdistanser. Jeg kan ikke forstå denne argumentasjonen til annet enn at man ønsker å ”styre” uttakene dit man ønsker og kunne forsvare det med denne teksten.

Erstatningsløp for Challengers' Cup er glimrende, og det er svært viktig at unge løpere får muligheten til å representere i disse stevnene, men jeg håper at også B-pulja i WC kan være aktuelle for ”U23-løpere”. Det er også veldig positivt at man ønsker mange norske løpere til WC på Hamar, men dette burde gjelde alle internasjonale stevner. I WC er det viktig å være med fra start for å samle poeng og sikre kvoter videre.

Vi MÅ tenke offensivt og det mener jeg vi var enige om på Skøytetinget. Våre løpere blir bedre og løfter seg ved å delta internasjonalt, dette gjelder også B-pulja i WC.
Jeg håper derfor at sportssjef og landslagstrener er rause når årets landslag skal taes ut. Jeg og mange andre vil se norske løpere på alle distanser ved internasjonale løp.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.