Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Ny skøytetid

Etter en meget god åpningstale til lagledermøtet sist helg (det går an å synes en tale er god selv om en ikke er enig i alt som blir sagt) fyrte skøytepresidenten av startpistolen og markerte en "Ny skøytetid" som vel egentlig ble startet høsten 2009. En artig markering. Men det var vel ikke noe symbolsk i at det faktisk ble ”avfyrt” to raske skudd? For det betyr som kjent feilstart!

I en alt for begrenset generell debatt, noe jeg kommer nærmere tilbake til på slutten av dette innlegget, ble det gitt ros til presidenten og hennes styre for arbeidet gjennom det vanskelige siste halvåret. Nå er vel undertegnede av den oppfatningen at det var noen grove feilskjær oppover startsiden etter at startskuddet smalt, men det er ikke mitt hovedanliggende med dette innlegget å gå i detaljer om det.

Mitt hovedanliggende er å belyse et ord som jeg sitter igjen og tygger på etter to dager på Gardermoen. Ordet er; Åpenhet – kanskje det mest grunnleggende begrepet i et hvert velfungerende demokrati. Er vår kjære organisasjon åpen nok? Jeg tviler på det, og jeg skal i det etterfølgende prøve å utdype hvorfor.

  • I sin åpningstale kunngjorde presidenten at som ledd i en omfattende omorganisering var det oppnådde enighet om at generalsekretæren skulle fratre sin stilling. Ble de over 50 delegatene fra hele landet gitt noe mer opplysninger hva denne omorganiseringen vil gå ut på? Nei - ikke etter det jeg oppfattet.
  • Gjennomgangen av forbundets økonomi for 2009 bar helt tydelig preg av at detaljer angående visse utgiftsposter (bl.a. avsetning etter Mueller-forliket) ikke skulle bekjentgjøres til delegatene. Hvorfor ikke?
  • Inntil dagen etter lagledermøte var siste ”Fra styret” innlegg på internettsiden til NSF datert 10. februar 2010. Det har vel vært noen interessante saker både i hovedstyret og i utvalgsstyrene siden den tid? Bør ikke både sakslister og møtereferater legges ut på forbundets egen nettside? Selvfølgelig skal personalsaker behandles med forsiktighet hva angår åpenhet, men hvilke andre saker tåler ikke offentlighetens lys?
  • Undertegnede har tidligere etterlyst at avtaler mellom NSF, HOA og KD, som angår bruken av Vikingskipet, burde legges ut på nettsidene. Det gjelder også statutter for etterbruksfondet, altså ”gaven” som fulgte med OL anleggene fra det norske folk til Hamar regionen. Ønske om å få tilgang til disse avtalene ble også tilkjennegitt på dette lagledermøtet. Jeg legger merke til at dette ønske ikke er gjengitt i noe referat. Forhåpentligvis bare en forglemmelse, avtalene kommer sikkert til å bli lagt ut så snart de er underskrevet... eller?
  • En annen av delegatene gav uttrykk for at han oppfattet Dommerutvalg hurtigløp som lukket, altså lite inkluderende. Kanskje kunne det samme sies om andre utvalg?

Flere forhold kunne sikkert vært nevnt, men jeg stopper her. Kjerneverdiene som NSF skal bygge sin fremtid på synes å bli (foreslått av g-partner); Tillit, respekt, lojalitet og troverdighet. Kjempebra! Og enda bedre blir det hvis NSF også tar med ordet Åpenhet som den femte kjerneverdien – og ikke minst etterlever ordets rette betydning!
 
Så et lite hjertesukk angående programmet for lagledermøtet. Mona Norhaug Faleide, min arvtaker som leder i Buskerud Skøytekrets, har beskrevet dette meget godt i et ferskt debattinnlegg. Vil med dette bare poengtere at når over 50 delegater fra hele skøyte Norge er samlet til møte en gang i året så MÅ det settes av tid til mer grunnleggende diskusjoner, meningsytringer og spørsmål. Mange, og som oftest alt for lange innlegg, tok for mye tid. Men bevares - mange av innleggene var interessante og også meget gode. Andre innlegg ikke fullt så bra – men slik er det jo gjerne i slike møter. Dessuten – alt for detaljorienterte orienteringer / diskusjoner under seksjonsmøtet (for hurtigløp som undertegnede deltok på). Disse detaljene kan diskuteres vel så bra ved aktiv bruk av NSFs nettsider. Dette bør fremtidige programkomiteer legge seg på minne, hvis det ikke bare er et par vanskelige hallinger som har denne formeningen da…
 
I likhet med Mona sitter undertegnede igjen med mange stikkord på blokka som jeg håpet å få tatt opp nærmere, men som det tilsiktet eller utilsiktet ikke ble gitt tid til. Her er noen av sakene på min blokk som det altså ikke ble gitt anledning til å diskutere:

  • Regionsmodellen – lever den fortsatt eller erstattes den av en trenerpool? Forventet, og faktisk lovede, økonomiske midler til regionsmodellen – kan vi fortsatt håpe?
  • Forbundslagsløpernes plikter og ikke minst rettigheter / rammebetingelser. Vi kjenner nå tilfeller der eliteløpere faktisk legger opp grunnet manglende rammebetingelser.
  • Bør vi tilnærme oss bl.a. nederlendernes organisering av landslag, dvs. slippe private trenere til også ute på isen? Jeg har ikke svaret – men reiser med dette spørsmålet for videre diskusjoner.

Men disse sakene, og sikkert mange andre, kan jo diskutere videre på dette forumet!
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.