Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Allround-EM og -VM

Som fru Hemmer i AOSK påpeker i sitt innlegg, er det feilaktig å konkludere med at ledermøtet i NSF overveiende var positive til å kutte deltagelsen og antall par på 1500/10.000m i EM og VM. ISU v/leder i tek. kom, Tron Espeli, presenterte dette som et ultimatum for å beholde allround-EM og -VM som konsept. I et slikt scenario vil de fleste norske skøyteentusiaster selvfølgelig velge å behold allround-EM og -VM. Dette er ikke det samme som at ledermøtet går inn for å redusere deltagelsen i disse mesterskapene. Jeg vil be om at NSF sitt styre instruerer våre delegater til årets ISU møte i å fremlegge at Norges holdning er negativ til forslaget, og at vi kun vil gå inn for løsningen dersom det er et flertall etter avstemning om å avvikle allround-EM og allround-VM dersom dette ikke innføres.

Skøytestyret informerer
Under president Andersens styre, etter innspill fra ledermøtet i 2006, ble det innført en ordning der orienteringer om saksbehandling og vedtak gjort av styret ble publisert på nettsidene. Her ble personalsaker og lignende tatt ut, eller omtalt kun i generelle vendinger. Denne ordningen holdt seg i litt over ett år og kulminerte med tingvalgt president Rohde-Hansens tap av fokus vinteren 2007/2008. Disse rapportene finnes fremdeles under «Nytt fra styret» for årene 2006 og 2007. Det ville være hyggelig om styret kunne ta opp igjen denne praksisen og gjerne lage et innledende resyme av styrevedtakene fattet siden tinget på Geilo sist sommer.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.