Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Ledermøtet

Undertegnede ble valgt til leder av Buskerud Skøytekrets 2. juni 2010. Jeg deltok derfor på mitt første ledermøte på Gardermoen 4. til 5. juni. Jeg leser på NSF sin nettside at det var et fremtidsrettet og konstruktivt ledermøte, og at alle var enig om dette.
 
Jeg kan si meg enig i denne konklusjonen til en viss grad. Men jeg fikk aldri muligheten til å fremlegge det jeg hadde på hjertet. Men de forberedelser jeg hadde gjort i forkant av dette møtet kunne jeg spart meg. En gang i året møtes klubber, kretser og NSF til ledermøte eller skøyteting. Den ene gangen må det settes av tid til at klubber og kretser kan ta opp saker. Under seksjonsmøte for hurtigløp ble pkt.6, Evt. andre saker fra delegatene strøket. Det var det ikke tid til.
 
Skal NSF fremstå som en åpen organisasjon som virkelig legger all sin tyngde i å bli en åpen og bygge opp en riktig organisasjonskultur, må man tåle å kunne lytte til klubbene og kretsene som tilhører NSF. Derfor setter man ikke opp dette pkt. til slutt siste dagen. I hvertfall ikke hvis man mener at man skal bli en åpen organisasjon med en kultur som sier at man skal begynne å snakke med hverandre. Å lytte til hverandre. Ha respekt for hverandre. Ta vare på verdier.

Det var tett program og liten mulighet til å ta opp spørsmål rett etter hvert innslag. Jeg sender derfor skriftlig mitt innlegg i brevs form til Norges skøyteforbund v/ skøytepresidenten og håper at man for ettertiden tar tid til en saklig debatt i åpent rom og at man lever ut læren om høyt under taket, slik skøytepresidenten sa i sin tale under middagen. For en saklig diskusjon om forskjellige temaer er viktig, for å bli ferdig med saker som opptar mange, og deretter å komme videre.
 
Til slutt vil jeg si at jeg ser fram til å jobbe i Buskerud skøytekrets og være på lag med styret og alle klubbene. Også å samarbeide over fylkesgrensene. For det er godt samarbeid med alle som kan gi oss alle et godt skøytemiljø, som alle barn og ungdommer fortjener. Jeg vil også på vegne av Buskerud skøytekrets takke Eirik Bøkko og Arne Borgersen som har sagt nei takk til gjenvalg i styret. Takk for godt arbeid.
  

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.