Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Ledermøtet: Antall deltagere i EM og VM

Fra referatet fra ledermøtets 2. dag 5. juni 2010:

4. ISU-kongressen 2010 - Knut Ludahl gjennomgikk forslagene (...) b. EM og VM: 24 løpere på 3. distanse, 8 på siste. Stemningen for å beholde allround, dermed går man også inn for forslaget.

Dette er en logikk jeg og jeg tror mange med meg har vanskelig for å forstå. Den som ikke er i stemning for å beholde allround har vel for øvrig ikke så mye på et ledermøte i NSF å gjøre, så det skulle jo bare mangle. For å styrke allround bør man heller gå inn for å igjen ha 16 løpere på siste distanse. Jeg tror ikke det er noen sterk motsetning i det, men i den grad det er det bør det heller være 24 løpere totalt og 16 løpere på siste distanse enn flere løpere totalt og 12 eller bare det svært lave antallet 8 løpere på siste distanse. En uheldig side ved å begrense totalantallet til å bare å være 24 løpere er at flere land ikke vil være representert. Ledermøtet støtter beklageligvis ISU-forslaget om å ytterligere å redusere totalantallet i VM og antall løpere til minimalistiske 8 løpere på siste distanse både i EM og VM.
 
For opprettholde og styrke allroundkonseptet bør det en klar holdingsendring til blant lederne i NSF. Fremtidsrettet og konstruktivt kan jeg i alle fall ikke si at det er å støtte dette ISU-forslaget. Selv om jeg fortsatt kommer til å henge med er jeg redd flere skøytesupportere mister en del av entusiasten dersom dette forslaget blir til virkelighet.
 
Det er mesterskap/store arrangementer i andre idretter som varer mye lenger enn allroundmesterskapene på skøyter. Bare finalen i VM i biljardspillet snooker varer omtrent like lenge som EM eller VM allround på skøyter. I snooker varer kampene lenger desto nærmere finalen man kommer. Kanskje er det noen der som har forstått noe enkelte skøyteleder ikke forstår: Å la høydepunktene vare lenger. I hurtigløp på skøyter er det fare for at høydepunktene blir ytterligere forkortet. Det har ledermøtet i NSF gått inn for.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.