Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Puljestart på tier'n

Mange skøytesupportere og tidligere og nåværende løpere er sinte og frustrerte etter at Norges Skøyteforbunds ting på Hamar 27.-29. mai vedtok at NM allround i Tønsberg 16. og 17. desember 2011 skal avvikles med puljestart på den avsluttende 10.000-meteren for menn og 5.000-meteren for kvinner.

Mange etterlyser hvem disse hurtigløpslederne er, som med 34 mot 23 stemmer (etter hukommelsen) vedtok å åpne for dette eksperimentet i NM allround. Jeg har lyst til å gi et svar, i alle fall for egen del. Dette fordi jeg forstår både sinne og frustrasjon.

Litt om min bakgrunn:

  • Tidligere løper på middels, nasjonalt nivå, gikk fem-seks 10.000-metere i nasjonale og internasjonale allroundstevner på begynnelsen av 1970-tallet. De fleste gangene førte milløpet til forbedret sammenlagtplassering.
  • Senere, som sportsjournalist, skøyteleder og tilskuer, alltid fascinert av 10.000 m med parstart, som et potensielt høydepunkt i ethvert mesterskap.
  • Tok initiativ til en 10.000 m jaktstart i Oslo-Alliansens NM allround 2004 for de ikke-kvalifiserte 10.000 m-løperne – en prøve som ikke var spesielt vellykket, blant annet fordi tidsdifferansene før tier’n var for små til å skape spenning.

Som Oslo Skøiteklubs (OSK) representant på skøytetinget, hadde jeg i utgangspunktet bestemt meg for å stemme mot forslaget om puljestart i Tønsberg-NM – et forslag som var fremmet i felleskap av NM-arrangøren Tønsbergs Turn og Skøyteforbundets tekniske komité hurtigløp (TKH).

I løpet av tinget «tvilte» jeg meg til det synet at norsk skøytesport ikke har råd til å la være å benytte denne anledningen til å prøve en ny mal for gjennomføring av allroundmesterskap.

Noen grunner til det:

  • Vedtaket gjelder kun for ett NM allround. Det er ingen mulighet for gjentakelse hvis dette blir mislykket fra sportslig og/eller publikumsmessig synspunkt.
  • Hvis dette gir en spennende NM-finale, hvor tre puljer á fire løpere på 10.000 m for menn, og to puljer á fire løpere på 5.000 m for kvinner, får en sportslig og konkurransemessig stimulerende utvikling, har vi et godt grunnlag for å drøfte om ordningen skal innføres permanent, eller om den tradisjonelle sammenlagtformen skal opprettholdes.
  • NRK-tv, som hevder at skøytesporten mangler evne og vilje til nytenkning, får bevis på det motsatte, og forpliktes til ordentlig dekning av NM i Tønsberg. De seneste NM’ene, inkludert min egen klubbs mesterskap på Frogner stadion i Oslo i desember 2010, er blitt avspist med innslag på noen få minutter.
  • Puljestart åpner for taktiske og tekniske konkurranseelementer mellom løpere og mellom puljer, som gir mesterskapets fjerde distanse en helt annen dimensjon enn det som har gjeldt til nå.

De fleste aktive løpere, inkludert løpere som ganske nylig har lagt opp, er imot puljestart. Slik har det vært også i andre idrettsgrener som har innført nye konkurranseformer eller endret på avviklingsformen av eksisterende distanser/øvelser (les langrenn).

I mange tilfeller er slike nye konkurranseformer blitt en publikumsmessig suksess, og er også blitt akseptert og/eller sett på som del i en positiv utvikling fra sportslig synspunkt. Derfor fant jeg det ikke riktig ukritisk å følge de aktives synspunkter.

Selv satt jeg med delegatseddel nummer 25 i hånden og grublet til siste sekund hvilket alternativ jeg skulle rekke labben i været for. ”Eventyrlysten” seiret, og jeg angrer (heldigvis) ikke.

Det er i stor grad 20 løpere, tolv menn og åtte kvinner, som avgjør om NM i Tønsberg blir en real test på puljestartmodellen. Jeg håper løperne jobber opp motivasjonen, at Håvard Bøkko ikke gjør alvor av trusler om ikke å stille opp, og at TKH, NM-arrangøren og andre involverte gjør gode forberedelser og god teknisk gjennomføring av puljeløpene på 10.000 m og 5.000 m.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.