Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

NM allround 2012

La meg først si at jeg i denne debatten er noe partisk, da jeg er medlem av Tønsbergs Turnforening, men jeg sitter ikke i klubbens styre eller NM-komite. Utgangspunktet for denne debatten er (i mitt syn) som følger:

  • TTs styre med leder Geir Melvold i spissen søkte om å få arrangere NM-allround, bakgrunnen var ikke annet enn et ønske om igjen å få et mesterskap til skøytebyen Tønsberg, skape interesse og blest rundt idretten vår, nasjonalt og ikke minst lokalt. Jeg tror ikke at det på det tidspunktet var noen tanker om å endre på allround-konseptet. TT ble så tildelt mesterskapet for 2012 (selv om det strengt tatt arrangeres i desember 2011), og arbeidet med planlegging kunne begynne.
     
  • Samtidig oppfatter i hvert fall jeg at skøytemiljøet har en felles forståelse for at man må gjøre en innsats for å gjenreise skøytesporten som nasjonalidrett. De fleste av oss er vel enige om at man ønsker større interesse for skøyter både fra media og publikum i arena og forran tv-skjermen. Slik jeg forstår det oppfordres det til en idedugnad bl.a fra NSF og NRK, og at forslag vil mottas med takk.

På ett eller annet tidspunkt kommer forslaget på dagsorden i NM-komiteen, "hva med å arrangere mesterskapet slik at siste distanse gås som kvartett-fellesstart?" Om forslaget er godt eller ikke vil tiden vise, men bakgrunnen er klar, man tror det kan øke interessen fra et nytt og yngre publikum, både på stadion og på tv. NM-komiteen bestemmer seg for å prøve ut dette og fremmer forslaget for årets skøyteting.

På skøytetinget, (hvor jeg ikke deltok) har jeg forstått at forslaget ble debattert og motsagt, forslaget vakte vel også debatt i forkant av tinget og ble diskutert bl.a på dette forumet. Allikevel ble forslaget vedtatt med en for så vidt god margin av et utvalg delegater fra hele skøyte-Norge. Jeg forutsetter at tinget, som er høyeste lovgivende organ (hva idretten vår angår), og stemmeavgivningen, ble holdt etter gjeldende lover og regler. Og at vedtaket dermed er vedtatt på en demokratisk og god måte.

At vedtaket i etterkant også diskuteres, ikke minst av motstanderne av forslaget er helt naturlig. Og forslagsstillerne må nødvendigvis stå for forslaget og fortsatt argumentere for sitt syn.

Det man derimot ikke ønsker, er oppfordring til boikott og enda mer splid i skøytemiljøet som vi alle er en del av. NM-allround 2012 vil avholdes med kvartett-fellesstart på siste distanse og arrangørklubben vil selvfølgelig jobbe for at mesterskapet blir en suksess, ikke minst på publikumssiden.

Skulle det derimot bli en fiasko, vil man gå tilbake til den orginale allroundmodellen, ettersom det er presisert at vedtaket kun gjelder årets NM og således er et prøveprosjekt. I det tilfelle har man fått et NM 2012 som er noe vanskeligere å føre inn i statistikkbøkene og et NM som på publikumssiden er ganske likt det vi har sett i de senere år, noen få hundre publikummere og to minutters innslag på Sportsrevyen.

Ingen vet om dette vil bli en suksess eller ikke, men jeg kan ikke forstå at noen vinner på å boikotte et NM. Vi i TT forsøker å gjøre vårt bidrag hva nytenkning angår, kanskje er vi inne på noe kanskje er vi det ikke, men da har vi i alle fall prøvd.

Hjertelig velkommen til Tønsberg alle sammen, og jeg oppfordrer herved alle andre til å fremme sine ideer for å øke interessen for sporten vår, her inne på forumet har jeg sett mange av dem!
  

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.