La oss ikke miste hue i kampen om å snu negative skøytetrender.

NSF styrets (solo) utspill i form av forslag til ISU om å fjerne 5000/10000 m i EM og VM allround må omgående trekkes tilbake!

Vi i Geithus IL skøyter vil svært gjerne være med på å videreutvikle vår kjære skøytesport slik at vi får tilbake den oppmerksomhet jeg mener vi fortjener. Da begynner vi ikke med å forandre de eneste arrangementene som har tradisjon og bra med publikum, EM og VM allround. 10000/5000 m er avslutnings-distansen i allround mesterskap som skiller klinten fra hveten og som gir oss publikum tid til å nyte og sammenligne løperne underveis. Dette er for mange av oss skøyteløp. Ønsker det nye publikum noe annet i fremtida så gjerne det, men prøv det nye i andre fora enn EM og VM i første omgang.

Vi mener også at skal Norge i en så viktig sak fremme forslag bør det først diskuteres i organisasjonen. Radikale og viktige beslutninger bør ha et tingvedtak i ryggen. NSF styret vil vel ikke også kvitte seg med de siste entusiastene av klubber og ildsjeler?

Vi har mye å gripe tak i ikke minst på kommunikasjon internt. Det finnes faggrupper og flere fora som enkelte i styret og mange i skøyte Norge ikke vet finnes. Dette må etter vår mening brukes mer aktivt i tillegg til andre muligheter som mail, kretsmøter, ledermøter osv.

Geithus vil veldig gjerne fortsette å være en pådriver for å utvikle hurtigløp videre i samarbeid med NSF, men vi må omgående få rutiner med ”vi-kultur” og forutsigbarhet som engasjerer hele organisasjonen.

Vi mener at NSF og administrasjonen må gå foran med et godt eksempel. Det gjøres ikke med solo utspill.