Det er mange gode forslag i innlegget til Jan Roger Henriksen (09.03.2003). Håper det blir lest, diskutert og fulgt opp av administrasjon og styre - sittende og kommende - i NSF.

Noe av det viktigste, foruten motiveringen av yngre løpere, er tankene om hvordan ledere og trenere i skøyte-Norge kan gi hverandre påfyll av kompetanse og inspirasjon gjennom å dele egne erfaringer med hverandre.

Til slutt i sitt innlegg peker Jan Roger Henriksen på hvor viktig www.skoyteforbundet.no er for norsk skøytesport. Helt enig - og de ville bli enda bedre hvis trenere, ledere og løpere kontinuerlig sendte inn noen ord om erfaringer de vil dele med andre om erfaringer de har gjort med trening, stevner, kurs m.v. Det er nesten ingen grense for hva både yngre og eldre skøytefolk kan høste lærdom av, eller reflektere positivt over, dersom de bare får «input».

«Vekslingssiden» har vært mye brukt til hard kritikk med påfølgende diskusjoner. Det må gjerne fortsette, ved behov. Men norsk skøytesports grunnleggende behov nå, er en «godfot»-linje hvor vi kan trekke hverandre oppover i stedet for nedover!